Vain reilu neljännes yli 18-vuotiaista arvioi, että heillä oli riittävä talousosaaminen, kun he täyttivät 18 vuotta. Ikäluokittain tämä tarkoittaa, että noin 40 000 nuorta ei ollut omasta mielestään osaava oman taloutensa suhteen.

- Tulos on huolestuttava. Täysi-ikäistyessään nuori lähestyy maailmaa, jossa hänen taloutensa koko moninkertaistuu sekä tuloissa että menoissa tarkasteltuna. Nuoret saattavat etukäteen yliarvioida osaamisensa, mutta tutkimustuloksen mukaan talouden monimutkaistuminen yllättää heidät, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntija Turo Numminen.

Tutkimus tehtiin osana Danske Bankin, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön Oma talous haltuun -hanketta. Sen yhtenä osana kehitetty Oma talous haltuun -opetusohjelma on nyt käytettävissä toisen asteen opetuksessa oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen. Opetusohjelman tavoitteena on tukea toisen asteen oppimistavoitteita ja kannustaa nuoria huomioimaan omaa rahankäyttöään ja talouden suunnitteluaan aktiivisemmin.

Ohjelmalla halutaan tarjota ratkaisua tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta.

Verkkoympäristössä toimiva oppimateriaali on uuden opetussuunnitelman mukainen, kaikille opettajille ilmaiseksi tarjottava kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää opetuksessa kokonaisena kurssina tai osana muita oppiaineita.

- Nuorten talousosaamisen ratkaisevat asenteet, päätöksenteko sekä tietämys ja taidot – näihin voidaan vaikuttaa koulussa. Toinen aste on myös viimeinen paikka tavoittaa kattavasti melkein koko ikäluokka. Oma talous haltuun -kurssi on toteutettu helpottamaan opettajien työtä oman talouden hallinnan opettamisessa, ja se tarjoaa valmiin oppimateriaalin lisäksi myös opettajan oppaat sekä valmiit diaesitysmallit ja tehtävät eri aiheisiin, Numminen kertoo.

Nuoret odottavat saavansa talousosaamisen koulusta

Suomalaisnuoret pitävät koulua tärkeimpänä tahona talousasioiden oppimisessa. Koulun merkitys kasvaa aikuistumisen lähestyessä, sillä 52 prosenttia 16–17-vuotiaista pitää koulua tärkeänä. Vanhemmat talousoppien lähteenä mainitsee 43 prosenttia tuosta ikäjoukosta.

Lasten vanhemmat taas kokevat, että vastuu talousosaamisesta on heillä. 93 prosenttia vanhemmista katsoo, että heillä itsellään on vastuu. Koulun roolia suurena pitää 43 prosenttia nuorten vanhemmista.

- Halusimme vastata omalla tavallamme julkisuudessa olevaan keskusteluun nuorten talousosaamisen puutteista. Taloudellisen mielenrauhan löytämisen tulisi olla iso osa aikuistumista. Siinä on roolia kaikille: koululle, vanhemmille, isovanhemmille, pankeille ja nuorille itselleen. Nuoret saavat kotoa kuitenkin erilaiset eväät, ja siksi toinen aste on viimeinen mahdollisuus tasata eroja talousosaamisessa, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.

Tietoa Oma talous haltuun -hankkeesta

Oma talous haltuun –hanke on Danske Bankin, Nuori Yrittäjyys ry:n sekä Lasten ja nuorten säätiön yhteishanke, joka pyrkii tukemaan nuorten tasavertaista talousosaamista, hyvää rahasuhdetta ja taloudellista mielenrauhaa.

Hanke koostuu Nuori Yrittäjyys ry:n valmiista, opetussuunnitelman mukaan rakennetusta opetusmateriaalista sekä Lasten ja nuorten säätiön työpajatyöskentelystä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tietoa tutkimuksista

Kyselytutkimuksen on Danske Bankille on toteuttanut YouGov.

Kyselyt on tehty helmikuussa 2019 ja lokakuussa 2019. Vastaajina oli noin 500 nuorta ja 500 vanhempaa

Tietoa Oma talous haltuun -opetusmateriaalista

Toisen asteen opetuksessa käytettävä oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostava opetusohjelma.

Tavoitteena on tukea toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) oppimistavoitteita ja innostaa nuoria huomioimaan omaa rahankäyttöään ja talouden suunnitteluaan aktiivisemmin.

Kokonaisuudessa on yksitoista teemaa ja neljä lisäteemaa. Teemoja ovat esimerkiksi tutustuminen oman rahan hallintaan, taloudellinen vastuu, verotus, lainan ottaminen, riskien arviointi, sijoittamisen perusteet. Opetusohjelman rinnalle on rakennettu testi, joka tarjoaa opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida osaamistasoa.

Opetusohjelma on saatavilla kaikille opettajille ilmaiseksi suomeksi marraskuusta 2019 alkaen ja ruotsiksi alkuvuodesta 2020 alkaen. Ohjelmalla halutaan tarjota ratkaisua tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta.

Tutustu ohjelmaan:
Oma talous haltuun