Danske Bankin mielestä ASP-lainan ylärajan nousu lisää nuorien mahdollisuutta päästä kiinni omistusasuntoon. Uudistuksessa ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä ehdotetaan tarkistettavaksi ja nykyinen 3-portainen kuntajako muutetaan 4-portaiseksi.

– Meidän mielestämme rajan nosto on järkevää, sillä asuntojen hinnat ovat nousseet varsinkin kasvukeskuksissa edellisen korotuksen jälkeen. Turun ja Tampereen lisääminen omaksi kategoriakseen on hyvä uudistus, sillä näissä kasvukeskuksissa hintojen voi odottaa eriytyvän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, sanoo henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Helsingissä lainan enimmäismäärä nousisi 180 000 eurosta 215 000 euroon, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 145 000 eurosta 160 000 euroon, Tampereella ja Turussa 115 000 eurosta 140 000 euroon sekä muissa kunnissa 115 000 eurosta 120 000 euroon. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan huhtikuussa.

ASP ei välttämättä jousta eri elämäntilanteissa

ASP-järjestelmän keskeiset elementit ovat valtion takaus lainalle, korkosuojaus ja säästäjälle maksettava lisäkorko, joka vaihtelee pankeittain 2-4 prosentin välillä.

– Lisäkorko on nykyisessä nolla- ja miinuskorkojen maailmassa houkutteleva, mutta moni nuori valitsee silti ottaa lainan ASP-järjestelmän ulkopuolelta. Korkosuojan yläraja on niin korkea, että se ei auta nuorta ennakoimaan asumismenojaan. Tavallista korkosuojaa taas ei voi yhdistää ASP-lainaan.

ASP-laina valtiontakauksella edellyttää 10 prosentin säästämistä asunnon velattomasta kauppahinnasta, kun taas lainakatto mahdollistaa ensiasunnon rahoittamiseen 95 prosenttiin asti. Lainakattosääntelyn mukaisesti ensiasunnon hankintaa varten otettu lainan määrä saa olla enintään 95 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä.

– Danske Bankin näkemys onkin, että ASP-lainaa tulisi muokata niin, että 5 prosentin omarahoitusosuus on riittävä. Näemme, että moni nuori valitsee joko maksullisen vakuuden tai pystyy kattamaan omavastuuosuuden esimerkiksi vanhemmilta saaduilla vakuuksilla. Tämä lisää nuorten eriarvoisuutta asuntomarkkinoilla.

ASP-järjestelmä on myös jäykkä muuttuvissa elämäntilanteissa.

– ASP-laina estää asunnon käytön vakuutena muihin lainoihin, jos nuori haluaa esimerkiksi remontoida asuntoaan. Järjestelmä ei myöskään mahdollista esimerkiksi lyhennysvapaiden pitämistä joustavasti elämän tilanteen mukaan yli kahta vuotta lainan voimassaolon aikana. Järjestelmä on tärkeä tekijä tasoittamaan erilaista nuorten tietä omistusasujaksi, mutta sen ajanmukaisuutta tulisi arvioida laajemmin.