Osakesäästötilit eroavat sijoitusprofiililtaan perinteisesti arvo-osuustileistä, kertoo asiakkaidemme tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehty vertailu. Osakekauppa on nyt erittäin aktiivista osakesäästötileillä, jotka tulivat Suomessa käyttöön tammikuussa 2020, jolloin myös Danske Bank alkoi tarjota osakesäästötiliä asiakkailleen.

– Asiakkaidemme osakesäästötilit ovat kovassa käytössä. Danske Bankin asiakkaat tekevät nyt enemmän kauppoja osakesäästötileillä kuin arvo-osuustileillä, joita on vanhastaan paljon enemmän. Tätä selittää tietysti myös se, että salkkuja vasta rakennetaan. Tärkeää on, että rakentaminen tapahtuu hyvän pohjapiirustuksen päälle, eli sijoitusstrategia on mietittynä ennen kauppoja, henkilöasiakkaidemme sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Ville Orava sanoo.

Osakesäästö- ja arvo-osuustileillä sijoittaminen vaihtelee kauppojen keskikoon mukaan. Kun arvo-osuustileillä tehdyt osakekaupat ovat olleet keskimäärin 4 300 euroa, osakesäästötilillä vastaava luku on ollut keskimäärin 1 800 euroa. Asiakkaamme tekivät alkuvuoden aikana keskimäärin reilut viisi kauppaa osakesäästötiliä kohti.

– Yksi osakesäästötilin korjaama epäsuhta oli, että osakesijoitukset tuotiin samalle viivalle muiden sijoitusvaihtoehtojen kanssa, eli sijoittajaa ei kesken säästämisen veroteta salkun sisällä tehdyistä muutoksista. Esimerkiksi merkittävät kurssinousut tai laskut voivat aiheuttaa sen, että sijoittajan salkku ei enää vastaa sijoitussuunnitelmaa, ja hajautusta voi olla tarpeen lisätä tai tasapainottaa. Uskon, että kaupankäynnin aktiivisuus osakesäästötileillä ja se, että kauppaa on tehty verrattain pienillä summilla, heijastelee ainakin osittain myös sijoittajien alkuinnostusta. Pidän sitä kuitenkin positiivisena signaalina, että salkkuja seurataan ja niihin uskalletaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

Osakkeissa myös kasvuosakkeita

Osakesäästötilien arvioitiin etukäteen houkuttelevan erityisesti osinko-osakkeita, sillä tili mahdollistaa osinkojen sijoittamisen tilin sisällä ilman välitöntä veroseuraamusta. Asiakkaidemme kaupoista näkee kuitenkin, että tileillä on myös kasvuosakkeita, joissa mahdollinen tuotto koostuu erityisesti osakkeen arvon noususta.

– Vaihdetuimpien osakkeiden joukossa osakesäästötileillä on paljon osakkeita, joiden arvostus on vaihdellut paljon alkuvuoden aikana. Osa näistä on jopa niin sanottuja meemiosakkeita, joiden nousua lietsottiin keskustelupalstoilla vuoden alussa. Näistä tunnetuin on Gamestop, joka on osakesäästötilien neljänneksi vaihdetuin osake. Myös esimerkiksi Tesla on ollut vaihdetumpi osakesäästötilillä kuin arvo-osuustilillä.

Osakesäästötili näyttää myös kasvattavan halua sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osakesäästötilien kaupasta reilut 60 prosenttia tehtiin suomalaisilla osakkeilla. Perinteisillä arvo-osuustileillä osuus on 74 prosenttia.

– Ulkomaisten osakkeiden suosio on yllätys siinä mielessä, että ulkomaisten osakkeiden osingoista joutuu maksamaan veroa heti, kun suomalaisissa osingoissa veroa maksetaan vasta, kun rahoja nostetaan osakesäästötililtä. Yksi syy voi olla se, että me olemme hinnoitelleet kaupankäynnin ulkomaisilla osakkeilla samanhintaiseksi kaikilla markkinoilla. Myös osakesäästötilillä ulkomaille hajauttaminen voi olla fiksua, jos painottaa kasvuosakkeita osinkojen sijaan.

Osakesäästötilit ovat nostaneet suorien osakesijoitusten suosiota.

– Osakesäästötilillä sijoittajan hajautus on 100 prosenttia osakkeissa. Tämä tarkoittaa, että pidemmällä aikavälillä se voi nostaa riskitasoa. Tämän takia osakesäästötiliin olisi hyvä liittää mahdollisuus sijoittaa myös muihin instrumentteihin, kuten esimerkiksi ETFiin ja rahastoihin.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme