Kuluttajien luottamusindikaattori nousi selvästi huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan. Tuoreimmassa mittauksessa kuluttajien luottamusindikaattori sai arvon 3,8, kun se maaliskuussa oli -3,0 ja helmikuussa -0,8. Luottamus talouteen on viimeksi ollut vahvempaa toukokuussa 2018.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilasta ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin tulevan 12 kuukauden aikana olivat mittaushistoriansa 1995-2021 vahvimmalla tasolla. Myös odotus oman talouden kehityksestä oli varsin valoisa. Odotus Suomen taloudestakin kääntyi plussalle. Pelko työttömyydestä väheni. Ennätyksellisen moni oli aikeissa ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana. Asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista tai auton ostoa. Ulkomaanmatkoista ei vielä haaveiltu entiseen malliin.

Yritysten luottamuskin kohentui EK:n mukaan huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden luottamus ylittää pitkän aikavälin keskiarvon ja tilauskanta on nousussa. Palvelualojen luottamus on vielä alle pitkän aikavälin keskiarvon, mutta myyntiodotus on nousussa. Osaavan henkilöstön pula nähdään EK:n suhdannebarometrin mukaan yrityksissä jo haasteena, vaikka koronakriisistä ei olla vielä kunnolla toivuttu.

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäki arvioi Suomen talouden selviävän koronakriisin toisesta aallosta melko hyvin. Tautitilanne on kohentunut ja rokotukset auttavat avaamaan talouden lähelle normaalia toimintaa kesällä, mikä piristää niin kotitalouksien kuin yritysten odotuksia. Samaan aikaan maan päättäjien kannattaisi kiireen vilkkaa kiinnittää kehysriihessä huomiota talouskasvun ja työllisyyden pitkän aikavälin näkymiin. Muutoin maailman avautuminen tarjoaa Suomen taloudelle vain pari vuotta kestävän pyrähdyksen irti koronakahleista, jonka jälkeen talouskasvu jää vaisuksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen aiheuttama painolasti määrää talouspolitiikan tahdin. Orastava työvoimapula kertoo, että nyt kannattaa kiinnittää huomiota työikäisen väestön osaamisen päivittämiseen ajan tasalle. Kuoppamäen mukaan päivän tilastot lisäävät odotusta siitä, että Suomen talous elpyy nopeasti ja kesällä on edessä kulutusjuhlat.

Lähteet:

Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus vahvaa ja osin ennätyksellistä huhtikuussa

Elinkeinoelämän keskusliitto: Elinkeinoelämän luottamus nousussa

Elinkeinoelämän keskusliitto: Elinkeinoelämän suhdannetilanne kohenemassa ja näkymät kirkastuneet