Olin jo pitkään pohtinut keinoja, joilla voisin omaa ammattitaitoani hyödyntäen tuoda apua jollekin toiselle kehittyen samalla itse omassa elämässäni. Halusin lisää haasteita opintojeni ja oman hyvinvointini kehittämisen rinnalle. Kun luin mahdollisuudesta osallistua nuorten talousosaamisen parantamiseen osana Danske Bankin hankkeita, tartuin tilaisuuteen viipymättä. 

Ensimmäinen kokemukseni nuorille taloudesta puhumisesta tapahtui Diakonissalaitoksen Taloustaitohankkeen kautta toimiessani raha-amigona talousasioissa apua kaipaaville nuorille. Suunnittelimme yhdessä nuorten kanssa heidän tulevaisuuttaan: keskustelimme ja budjetoimme. Juttelimme velasta ja rahankäytöstä pohtien mahdollisia ratkaisuja.

Tänä syksynä osallistuin Oma talous haltuun -hankkeeseen, jossa pääsin toimimaan mentorina ammattikoulussa opiskeleville nuorille osana työpajatoimintaa. Hanke eroaa Taloustaitohankkeesta siten, että haluamme lisätä nuorten tietoisuutta taloustaidoista ennen kuin niistä muodostuu varsinaisia ongelmia. Nuorille ei luennoida rahankäytöstä, vaan heitä haastetaan ajattelemaan omaa suhdettaan rahaan ryhmätöiden kautta. 

Mentorointipäivän lähestyessä aloin tutkia yleistä keskusteluilmapiiriä nuorten taloustietoisuuden ympäriltä. Kuten osasin odottaa, ei nettikirjoittelu ollut positiivista. Vastaan tuli kymmeniä artikkeleita ja uutisia, joissa nuoret kertoivat kaipaavansa talousopetukseen lisää konkretiaa. Talousopetuksen ja nuorten talousosaamisen tilasta olivat huolissaan niin oppilaat kuin opettajat.

Ennakkotutkimukseni ja aiemmat kokemukseni olivat muodostaneet mielikuvan: nuorten talousosaaminen ei ollut kovin vahvalla pohjalla. Tapasin monia talousasioissa itsensä nopeasti umpikujaan ajaneita nuoria Taloustaitohankkeessa toimiessani. Muutaman tunnin talousneuvonnalla ei välttämättä saanut aikaiseksi suuria ihmeitä, mutta jo asioiden jäsentely ja aktiivinen ajatteleminen saattoi käynnistää prosessin, joka sai nuoren katseen kääntymään kohti oman talouden tasapainottamista.

Vierailuni Keravan ammattioppilaitoksessa oli osa Oma talous haltuun -hanketta, jossa tarkoitus oli keskittyä perusasioihin, kuten oman talouden suunnitteluun ja ennakointiin. Jos nuori ajatteli ostavansa auton, juttelimme esimerkiksi siitä, mitä hankinta edellyttää. Mitä auto maksaa? Miten auto ja sen ylläpito rahoitetaan? Tietoa tärkeämpää on usein omien asenteiden ja käyttäytymismallien pohtiminen. 

Kaikista eniten nuoria mietityttää arkinen rahankäyttö ja siihen liittyvät unelmat. Eräs nuori halusi tietää, miten hän pystyisi muuttamaan omilleen. Kävimme yhdessä läpi, mitä asioita vuokra-asunnon hankintaan liittyy ja teimme suunnitelman oman vuokravakuusosuuden maksamisesta sekä siitä, mitä olisi hyvä huomioida, kun kuukausittaiset vuokramenot alkavat juosta.

Mentorointipäivän parasta antia näin ”paatuneen pankkisedän” näkökulmasta oli ehdottomasti pienryhmissä keskusteleminen. Oli hienoa nähdä nuorten positiiviset odotukset tulevaisuudesta. Raha-asiat eivät olleet mörköjä, jotka ohjaavat koko maailmaa, vaan ne nähtiin asioiden mahdollistajina. 

Haastoin nuoria ajattelemaan talouden suunnittelua ja tavoitteiden saavuttamista. Yllätyin siitä, miten hyvin nuoret olivat perillä taloustermeistä. Säästämiseen liittyvät asiat eivät olleet lainkaan vieraita, ja jokainen nuori oli pohtinut säästämistä edes jollain tasolla. Suhtautuminen pikavippeihin oli kielteinen, eikä lainarahalla elämistä pidetty hyvänä vaihtoehtona. 

Nuoret kokivat, ettei lainaa tulisi ottaa kuin pakon edessä. Jokainen oli kuitenkin valmis hankkimaan uuden puhelimen osamaksulla vanhan rikkoutuessa. Tilannetta, jossa aiempi puhelin olisi otettu käyttöön siksi aikaa, kunnes rahat uuteen puhelimeen olisi säästössä rikkoutuneen tilalle, ei nähty vaihtoehtona. Silloin eräs nuorista sai ahaa-elämyksen: ”Eikö juuri tuollaisia tilanteita varten voisi säästää jo valmiiksi?”

Keravan ammattioppilaitoksen Keudan nuoret vahvistivat mielipidettäni siitä, että nuorissa on tulevaisuus. Varmistamalla tasapuolisen talousopetuksen jokaiselle nuorelle, ei meidän tarvitse olla huolissamme. Siksi talousosaamisen parantaminen on tärkeää meille jokaiselle.

 

Oma talous haltuun -hanke on Lasten ja nuorten säätiön, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Danske Bankin yhteishanke, joka rantautuu toisen asteen oppilaitoksiin. Hanke sisältää ammattioppilaitoksiin suunnattua työpajatoimintaa sekä kaikille avoimen, opetusohjelman mukaan toteutetun talousopetuskokonaisuuden, joka julkaistaan vuoden 2019 loppupuolella.