Yhdysvaltojen ajama kauppasota, kääntyneet korkokäyrät, heikoin globaali kasvunäkymä sitten vuoden 2009, Saksa ja UK ovat lähellä teknistä taantumaa, Kiinan teollisuustuotannon heikkeneminen, globaali tuloskasvunäkymän heikkeneminen, Yhdysvaltojen ja Iranin jännitteet, vielä ratkaisematon brexit ja Trumpin virkarikossyyteprosessi. Lista rahoitusmarkkinoiden huolista on pitkä. 

Riskeistä huolimatta globaalin ja Yhdysvaltojen taantuman todennäköisyys on analyysissamme vain 30 % seuraavien 12-18 kuukauden aikana, vaikka talousluvutkaan eivät vielä lievitä pelkoja laskusuhdanteen jatkumisesta.

Heikko Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksi yhdistettynä heikkenevään teollisuuden aktiviteettiin euroalueella ja erityisesti Saksassa on tuonut osakemarkkinoille heiluntaa. Huolestuttavampaa kehitystä olemme nähneet palvelusektorilla, kun sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa palveluiden ostopäällikköindeksit jäivät alle odotusten. Onneksi kaikki talousluvut eivät ole olleet heikkoja, kun Kiinan ostopäällikköindeksit paranivat ja työttömyyden lasku jatkui euroalueella. Lisäksi Yhdysvaltoihin syntyi 136000 uutta työpaikkaa syyskuussa, ja heinäkuun ja elokuun lukuja korjattiin ylöspäin 45000 työpaikalla. Työttömyys laski peräti 3,5 %:iin, mutta palkkojen nousu vauhti kuitenkin hidastui heikoimmaksi yli vuoteen.

Odotuksemme taantuman todennäköisyyden rajallisuudesta perustuvat oletukselle, että työmarkkinat pysyvät vahvoina nostaen palkkoja. Samaan aikaan jos inflaatio pysyy matalana, kuluttajien ostovoima paranee. Keskeinen riski on, että teollisuuden näkymien heikkous tarttuisi työmarkkinaan ja palvelusektoriin. Välttämättä näin ei käy, mutta siitä on merkkejä, että aikeet työvoiman hankkimiseen ovat vähentyneet. Yhdysvalloissa ostopäällikköindeksien työllisyyskomponentti on laskenut alimmille tasoilleen sitten vuoden 2009. Lisäksi Saksassa ja UK:ssa indikaattorit kertovat työllisyysnäkymien heikentymisestä.

Työmarkkinat ja kulutus ovat tärkeitä kasvuajureita erityisesti Yhdysvalloissa. On kuitenkin hyvä huomata, että 3:ssa edellisestä 8:sta Yhdysvaltojen taantumasta kulutus kasvoi, joten hyvävoimainen kuluttaja on tärkeä taloudelle, muttei tae taantuman välttämiseen. Yhdysvaltojen taantuman kannalta olennainen tekijä on yritysten investoinnit. Vaikka investoinnit rakennuksiin, koneisiin, välineisiin, öljynporauslaitteisiin ja ohjelmistoihin ovat pitäneet melko hyvin, yritysten tulevaisuuden aikeet ovat muuttuneet varovaisemmiksi kauppa- ja kasvuepävarmuuksien vuoksi. Yhdysvaltojen toimitusjohtajien ja talousjohtajien optimismikyselyn taso on ennakoinut hyvin tulevia investointeja, ja nyt optimismin taso on alhaisin sitten vuoden 2009.

Mikä voisi kääntää kehityksen suunnan? Rahoitusmarkkinoille tärkeintä ovat kauppasotaan liittyvät uutiset. Vilkkaan talouslukuviikon jälkeen tällä viikolla katseet suunnataankin Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluihin. Kun Yhdysvaltojenkin talouskasvu hidastuu, osakemarkkinat heiluvat ja EU:n suuntaan on avattu uusi lisätullirintama, näemme 60 %:n todennäköisyyden osittaiselle kauppasopimukselle. Tämä tukisi osakkeita ja nostaisi odotuksia varsinaisen kauppasopimuksen syntymiselle myöhemmin. Sijoittajat valmistautuvat myös alkavaan Q3-tuloskauteen. Odotus Yhdysvaltojen tuloskasvulle vuoden takaiseen verrattuna on -3%.
Perusskenaariomme on kuitenkin edelleen, että Yhdysvallat ja maailman talous välttävät taantuman. Itse asiassa odotamme maailman talouskasvun kiihtyvän 2020. Kiinan taloussyklin paranemisesta on merkkejä, Euroopassa luotonannon kasvu antaa lupauksia ja lisäksi odotamme, että keskuspankit lisäävät elvytystä. Pidämme edelleen pienen ylipainon osakkeissa, ja niiden sisällä Yhdysvallat painopistealueena. Korkosijoitusten sisällä riskejä tasapainottaaksemme ylipainotamme valtionlainoja ja alipainotamme riskisempiä HY-yrityslainoja.