Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 0,4 % edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi 4,4 % vuoden 2018 elokuusta. Toimialoista nousussa olivat kaivosteollisuus ja kemia verrattuna heinäkuuhun, muiden päätoimialojen tuotanto supistui. Teollisuuden uusien tilauksien arvo putosi 17 % elokuussa. Uusia tilauksia tuli vuodentakaista vähemmän kaikille teollisuuden toimialoille. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät peräti 22,6 % ja kemianteollisuudessa 8 %, mutta metalliteollisuuden pudotukseen vaikuttaa poikkeuksellisen vahva vertailukuukausi.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan teollisuuden tilastot kertovat kansainvälisen kaupan heikkouden näkyvän jo selvästi uusien tilauksien virran kasvun taittumisessa, mutta tuotanto pysyy vielä kohtalaisen vakaana vanhan tilauskirjan varassa. Tullin eilen julkaisemat viennin tiedot kertoivat viennin arvon kasvun tyrehtyneen, mutta tilanne on ollut vakaa verrattuna moniin muihin maihin. Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet melko vakaina viime kuukausina, mutta syyskuun tieto vahvisti kuvaa vientiteollisuuden hiipuvista näkymistä, kun kotimarkkina on edelleen vakaampi. Saksan talouden taantuma-aivastus aiheuttanee ainakin lievän vilustumisen myös Suomessa.

Lähitulevaisuudessa Suomen talouskasvu onkin lähinnä kotimaisen kulutuskysynnän varassa, myös teollisuuden rohkeudella investoida on vaikutusta kasvunäkymiin.