Danske Bank asettaa ensimmäisen kerran erikseen tavoitteen asiakkailleen suunnatulle kestävälle rahoitukselle. Kestävä rahoitus voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaiden tukemista vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeellelaskussa. Esimerkiksi yritykset ja rahoituslaitokset voivat näin kerätä rahoitusta hankkeille, jotka tukevat vastuullisuusagendaa.

Kestävä rahoitus voi tarkoittaa myös vihreitä lainoja asiakkaille. Lainaa myönnetään esimerkiksi hankkeisiin, joissa pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

- Me Danske Bankilla pystymme tekemään - ja haluamme tehdä - enemmän edistääksemme vihreämpää ja kestävämpää taloutta. Julkistamme sen vuoksi nyt päämäärämme ja tavoitteemme matkalle kohti vuotta 2023, sanoo Berit Behring, Danske Bankin johtoryhmän jäsen.

Danske Bankin kokonaisrahoitus kestävää kehitystä tukeviin tarkoituksiin yli kaksinkertaistuu viimeistään vuoteen 2023 mennessä nykyisestä 46 miljardin Tanskan kruunusta yli 100 miljardiin Tanskan kruunuun. Lisäksi Danske Bank -konserniin kuuluva eläkevakuutusyhtiö Danica Pension sitoutuu kolminkertaistamaan vihreään talouteen siirtymistä tukevien sijoitusten määrän 10 miljardista Tanskan kruunusta 30 miljardiin Tanskan kruunuun vuonna 2023 osana tavoitettaan saavuttaa 100 miljardin Tanskan kruunun taso vuoteen 2030 mennessä. 

Vuodelle 2023 on asetettu tavoite vähentää Danske Bankin omia hiilidioksidipäästöjä 75 % suhteessa vuoden 2010 tasoon, mikä tarkoittaa 10 %:n vähennystä vuoden 2019 tasosta.

Työtä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden parissa jatketaan edelleen. Lisäksi pankki tarjoaa asiakkailleen entistä vastuullisempia tuotteita ja jatkaa esimerkiksi sijoitusrahastojensa läpinäkyvyyden lisäämistä kestävään rahoitukseen liittyen. 

Kunnianhimoiset tavoitteet eivät jää vihreään talouteen siirtymiseen

Danske Bankin rahoitus- ja sijoitustoiminnoilleen asettamat tavoitteet ovat osa pankin seitsemää yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen päämäärää. Muita pankin ilmoittamia uusia tavoitteita vuodelle 2023 ovat 10 000:n kasvu- ja start up -yrityksen tukeminen esimerkiksi konsultoimalla ja auttamalla rekrytoinnissa sekä verkostoitumisessa.

- Vastuullisuusagendaan liittyvä työ ei ole meille uutta, mutta määritetyt tavoitteet heijastavat valmiuttamme mitata tuloksia ja tahtoamme tehdä entistäkin enemmän, Berit Behring selittää.

Danske Bankin seitsemän yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen päämäärää perustuvat pankin tahtotilaan olla parempi pankki kaikille keskeisille sidosryhmilleen, kuten asiakkaille, työntekijöille, yhteiskunnalle ja osakkeenomistajille, marraskuussa 2019 julkistetulla tavalla.

Danske Bankin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2023

Kestävä rahoitus
Tavoitteena on saavuttaa yli 100 miljardin Tanskan kruunun taso kestävässä rahoituksessa vuoteen 2023 mennessä verrattuna vuoden 2019 46 miljardiin Tanskan kruunuun. Tämän lisäksi olemme sitoutuneet asettamaan yrityslainasalkulle ilmastotavoitteen, joka vastaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita.

Kestävä sijoittaminen
Danica Pension on sitoutunut sijoittamaan vuoteen 2023 mennessä vähintään 30 miljardia Tanskan kruunua sijoituksiin, jotka tukevat vihreään talouteen siirtymistä, verrattuna 10 miljardia Tanskan kruunuun vuonna 2019. Yhtiön päätavoitteena on saavuttaa 100 miljardin Tanskan kruunun taso vuonna 2030.

Ympäristöjalanjälki
Danske Bank asettaa vuodelle 2023 tavoitteen vähentää omia hiilidioksidipäästöjään 75 % suhteessa vuoden 2010 tasoihin, mikä tarkoittaa 10 %:n vähennystä vuoden 2019 tasoista.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
Tuemme naisten osuuden kasvua yritysten ylimmässä johdossa 35 %:iin vuoteen 2023 mennessä vuoden 2019 23 %:n tasolta, mikä vastaa 50 %:n kasvua. Tasa-arvon tukeminen on osa laajempaa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tukevaa strategiaamme.

Yrittäjyys
Tuemme 10 000 start up- ja kasvuyrityksen kehitystä antamalla niiden käyttöön työkaluja, tuottamalla palveluja ja konsultoimalla. Vuoden 2019 lopussa tukemiemme yritysten määrä oli 3 800.

Talousosaaminen
Tuemme kahta miljoonaa nuorta, lasta ja lasten vanhempaa antamalla heidän käyttöönsä työkaluja ja asiantuntemusta finanssiosaamisen alalta.