Kuluvan vuoden ensimmäinen työvoimatutkimus maalaa kuvaa jossain määrin ristiriitaisesta työllisyyskehityksestä. Päällimmäiseksi nousee kuitenkin positiivinen viesti odotuksia vahvemmasta työllisyyskasvusta. Tammikuussa oli Tilastokeskuksen mukaan työllisenä 46 000 henkeä vuodentakaista enemmän, mikä ylitti selvästi odotukset. Samalla myös työttömyys kuitenkin kasvoi, mikä kertoo siitä, että tällä hetkellä työvoiman kokonaismäärä kasvaa voimalla.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa työttömänä 196 000 henkeä eli 15 000 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Työttömyys kääntyi parin vuoden laskujakson jälkeen nousuun viime vuoden lopussa, ja työttömyyden nousu jatkui edelleen tammikuussa. Työttömyyden nousu alkaa pikku hiljaa tarttua myös työttömyysasteen trendiin, joka kipusi 6,8 prosenttiin, eli samalle tasolle, jolla oltiin viimeksi vuoden 2018 marraskuussa. Toistaiseksi nousua on tullut vasta 0,2 prosenttiyksikköä, mutta suunta on selkeä. Työttömyyden kasvusta huolimatta oli työllisten määrä silti vahvassa nousussa. Työllisyysasteen trendi nousi peräti 73,4 prosenttiin eli ylivoimaisesti korkeimmalle tasolleen 2000-luvulla.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan työllisyyskehitys on yllättänyt talouden ennustajat viime kuukausina positiivisesti. Kovin hyvin ei ole vielä selvillä, miksi työllisyys on palannut niin vahvaan nousuun kuljettuaan pitkään pikemminkin vaakasuunnassa. Työllisyys on parantunut jokseenkin laaja-alaisesti eri ryhmissä, mutta erityisesti viime aikoina työllisyys on noussut nuoremmilla ikäluokilla, mikä on erinomaisen positiivista.

Samalla työttömyyden kasvu kuitenkin varjostaa kuluvan vuoden näkymiä. Työttömyyden nousu kahtena peräkkäisenä kuukautena ei mene enää sattuman piikkiin, vaan voidaan puhua todellisesta käänteestä heikompaan suuntaan. Samaa viestiä kertoo myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema tilasto uusista alkaneista työttömyysjaksoista, joiden osalta on mitattu kasvua joka kuukausi viime kesän jälkeen. Optimistisen tulkinnan mukaan työvoiman kasvu toteutuu aluksi lyhyinä työttömyysjaksoina ennen työllistymistä. Mitenkään varmaa tämä ei kuitenkaan ole, koska osin kyseessä saattavat olla eri henkilöt, jolloin työttömyys voi pysyä korkeana jatkossakin työllisyyskasvusta huolimatta.

Avoimia työpaikkoja oli alkuvuodesta edelleen runsaasti tarjolla. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuussa 92 900 kappaletta, eli 5900 enemmän verrattuna jopa viime vuoden valmiiksi korkeaan tasoon. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa peräti 146 400 työpaikkaa avoimena. Myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta kertoo avointen työpaikkojen pysyminen kuukaudesta toiseen ennätystasolla siitä, ettei paikkoihin ole enää helppo löytää tekijöitä. Avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työhakijoiden määrään onkin noussut ennätyksellisen korkeaksi.

Lähde: Tilastokeskus