Hiihtolomaa vietetään pääasiassa ilman lainarahaa, kertoo YouGovilla teettämämme kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan 92 prosenttia arvioi, että hiihtoloman kulut eivät vaadi luottokorttiluottoa tai muuta lainaa. Neljä prosenttia vastanneista arvioi, että hiihtolomaa rahoitetaan luottokortilla ja kaksi prosenttia muulla luotolla.

- Hiihtolomailun kustannukset iskevät kovimmin lapsiperheisiin, koska lomailijoiden määrä on suurempi. Lapsiperheetkään eivät kuitenkaan kerro käyttävänsä muuta väestöä enemmän lainaa loman rahoitukseen, sanoo ekonomistimme Jukka Appelqvist.

Yleisintä luoton käyttäminen loman rahoittamiseen on miehillä, yli 60-vuotiailla ja suurituloisilla.

Lomabudjetin laatiminen on melko harvinaista suomalaisille. Vajaa kolmannes kertoo laativansa melko tarkan budjetin lomailua varten.

- Budjetin laatiminen on yleisempää niillä lomailijoilla, jotka aikovat rahoittaa lomaa luottokortilla.

Ulkomaanmatkat hieman yleisempiä

Suomalaisista noin 60 prosenttia viettää hiihtolomaa jossain muodossaan. Kotimaan ja ulkomaan lomakohteet ovat lähes yhtä suosittuja hiihtolomalaisten keskuudessa. Ulkomaille kertoo matkustavansa 12 prosenttia lomailijoista, kun Suomen osuus on 11 prosenttia. Talvilomaa pitävistä reilu kolmannes aikoo matkustaa.

- Tänä vuonna on ollut useampi uutinen, joka on voinut vaikuttaa suomalaisten hiihtolomasuunnitelmiin. Uskoisin, että koronavirusta enemmän lomakohteeseen vaikuttaa osaan Suomea jäänyt loputon marraskuu, Appelqvist sanoo.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan suomalaisten vapaa-ajanmatkailusta vajaat 80 prosenttia on suuntautunut kotimaahan. Osuus on kuitenkin laskenut viime vuosikymmeninä, joten suomalaiset lomailevat aiempaa useammin ulkomailla.

- Hiihtolomalla varsinaisen vapaa-ajan matkan tekevät valitsevat aavistuksen useammin ulkomaankohteen. Voi siis sanoa, että hiihtoloma vietetään keskimääräistä lomaa tyypillisemmin ulkomailla, Appelqvist sanoo.

Tietoa tutkimuksesta

Lähes neljännes aikoo matkustaa talvilomallaan joko kotimaassa tai ulkomailla. Talvilomaa pitävistä laskettuna tämä on reilu kolmannes.

Kaksi kolmesta ei tee talvilomalleen budjettia. Vain joka neljästoista tekee tarkan budjetin.

Vain 5 prosenttia sanoo, että aikoo rahoittaa talviloman menoja luottokorttiluotolla tai muulla lainalla (0,5 prosenttia sekä luottokorttiluotolla, että muulla lainalla).

YouGov Finland on toteuttanut tämän talvilomaan liittyvän Omnibus-kyselytutkimuksen. Danske Bankin kysymykset liittyivät talviloman budjetointiin ja sen rahoittamiseen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 7.2–9.2.2020 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1000. Kokonaistuloksissa (N=1000) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).