Tilastokeskuksen kuluttajien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli helmikuussa -4,5, kun tammikuun lukema oli -4,6 ja indikaattorin keskiarvo on -1,7. Luottamus on siis keskimääräistä matalammalla. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset oman talouden lähitulevaisuudesta heikkenivät, mutta ajatukset kestokulutustavaroiden ostamisesta nousivat hieman. Huoli maan työttömyydestä helpotti hieman, mutta tilanne nähdään vuodentakaista synkempänä.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan teollisuusyritysten luottamus toipui lukemaan -3, mikä silti kertoo matalapaineen jatkumisesta. Teollisuus arvioi tilauskannan tammikuuta paremmaksi ja jokseenkin keskimääräiseksi. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori tippui edelleen hieman. Kotimaiseen kysyntään painottuvista toimialoita rakentamisessa luottamus on vieläkin pysytellyt kohtuullisena, mutta palvelualojen näkemys laski selvästi. Palelualojen odotukset alittavat jo historiallisen keskiarvon.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan kotitalouksien varsin vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin. Koronaviruspelot ja osakekurssien lasku eivät ole tyrmänneet kuluttajia, joskin synkentynyt arvio oman talouden tulevaisuudesta on huolestuttavaa. Multa osin vakaus heijastelee osaltaan työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä, joka on tuonut työllistyneille ja työllisille lisää ostovoimaa. Palkkojen noustessa ja inflaation madellessa reaaliansiot voivat vielä paisua.

Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet melko vakaina viime kuukausina, mutta vähittäiskaupan ja palvelualojen näkymien notkahdus on Kuoppamäen mukaan ikävä merkki aiemmin vakaan kotimarkkinan hauraudesta. Rakentamisen luottamuksen pysyminen melko vahvana vähentää pelkoja rakennusalan syöksystä taantumaan. Asuntojen uudistuotanto todennäköisesti hidastuu, mutta muu rakennustuotanto pysyy vilkkaana vuonna 2020. Teollisuuden osalta luottamuksen toipuminen on hyvä uutinen, mutta koronavirus on synkentänyt kansainvälisen kaupan näkymiä. Mittavia investointeja on tässä tilanteessa turha teollisuudelta odottaa. Vuosi 2020 alkaa hitaan ja hauraan kasvun merkeissä. Suomalainen kuluttaja on kestänyt nahoissaan hyvin ikuisen marraskuun, mutta koronan kolotus on vielä kunnolla mittaamatta.

Lähteet:
Tilastokeskus
Elinkeinoelämän keskusliitto