Wuhanista liikkeelle lähtenyt koronavirus on tappanut Kiinassa enemmän ihmisiä kuin SARS-virus 2000-luvun alussa. Silti kuolleiden määrä on vielä pienempi kuin esimerkiksi kausi-influenssan aiheuttamat kuolemantapaukset Yhdysvalloissa. Koronaviruksen leviämiseen ja hoidettavuuteen liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta, joten ihmiset ovat huolissaan. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi vaikutukset liike-elämään ovat jo todellisia. Kiinalla on valtava merkitys maailmantaloudessa, paljon suurempi kuin SARS-viruksen aikaan 2003. Kiinan hallinto on ottanut käyttöön monia rajoituksia ihmisten liikkumiseen, ja monet maat ovat osin lopettaneet matkailun Kiinan kanssa.

Koronaviruksen taltuttamiseen käynnistetyt toimet useissa maissa vaikuttavat etenkin Kiinan talouteen, mutta seuraukset näkyvät myös muualla Aasiassa ja koko maailmantaloudessa. Kiinassa on käynnissä uudenvuoden juhlakausi, joka on tärkeä matkustamisen ja kuluttamisen aikaa. Nyt sesonki hiipuu, kun ihmiset eivät uskalla matkailla ja monet kaupat ovat kiinni. Kiinalaisten turistien pysyminen kotona iskee moniin matkailuyrityksiin maan rajojen ulkopuolellakin. Kiinan hallinto on lisäksi määrännyt, että uudenvuoden lomakautta pidennetään useissa provinsseissa tartuntariskin vähentämiseksi, mikä leikkaa suoraan tuotantoa. Suuri määrä tehtaita on suljettu, mikä vaikuttaa toimitusketjuihin ympäri maailmaa. Toimitusten alasajo iskee hankalaan ajankohtaan, sillä kyselyiden mukaan teollisuuden varastot ovat tavanomaista ohuemmat. Sijoittajat ovat reagoineet tilanteeseen siirtämällä varoja turvasatamiin, mikä on esimerkiksi laskenut korkoja. Paniikkiin ei silti ole syytä ja osakemarkkinoilla pitkän tähtäimen sijoittaja voi hyvin etsiä oston paikkojakin.

Taloudellisia kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida, mutta Kiinan talouskasvun voidaan olettaa jäävän surkeaksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kiinan hallinto on jo aloittanut lisäelvytystoimet esimerkiksi rahapolitiikkaa keventämällä, mutta se auttaa hitaasti. Toinen vuosineljännes voi olla selkeästi parempi, mikäli tauti saadaan hallintaan alkuvuoden aikana. Taudin talttumisesta ei toki ole takeita, mutta viruksen torjunnan eteen tehdään ankarasti töitä ja toistaiseksi se ei ole koko Kiinan laajuinen saati maailmalaajuinen pandemia. Koko vuoden bruttokansantuotteen nousu saattaa silti jäädä alle 6 prosentin, eli keskushallinnon virallista tavoitetta ei poikkeuksellisesti saavutettaisi. Kiinan kauppakumppanitkin kärsivät, ja vaikutus globaaliin bruttokansantuotteeseen uhkaa nousta SARS-viruksen arvioitua 0,1-prosenttiyksikön negatiivista vaikutusta suuremmaksi.

Suomen tavaraviennistä suuntautui arvolla mitattuna Kiinaan 5,4 prosenttia tammi-marraskuussa 2019. Tuonnissa Kiinan merkitys on hieman suurempi, joten Kiina on merkittävä kauppakumppani. Kiinaan viedään paljon koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Kiinalaiset ovat yöpymisten määrällä ohittaneet amerikkalaiset ja ranskalaiset Suomeen suuntautuvassa matkailussa. Koronavirus leikannee huomattavan osan kiinalaisten helmikuun matkoista, mutta kesäsesonkiin on sentään vielä aikaa. Suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat vähitellen vuoden 2019 tuloksista ja kertovat samalla viruksen vaikutuksista näkymiin, joten lähiviikot paljastavat osan yritystason vaikutuksista. Danske Bankin arvion mukaan koronaviruksen vaikutukset leikkaavat prosenttiyksikön kymmenyksen Euroalueen talouskasvusta. Suomessa voi hyvällä syyllä varautua saman suuruusluokan tappioon etenkin viennin ja matkailun hidastumisen vuoksi. Kovin suurta talouskolhua virus ei kuitenkaan riittäne aiheuttamaan ja yritykset pystyvät vähitellen sopeutumaan tilanteeseen. Tauti kuitenkin muistuttaa siitä, että Kiinan rooli maailmantaloudessa on valtava, maailmantalous itsessään on suuri kylä alihankintaverkostoineen, ja kansanterveyteen liittyvät huolet voivat aiheuttaa yllättävän suuria talousongelmia.