Osakesäästötilin hyödyt ovat nähtävissä etenkin silloin, kun puhutaan sijoittajasta, jonka aikomuksena on tehdä ainakin joitakin muutoksia omistuksiin – osakesäästötilillä osingot ja myyntivoitot voidaan sijoittaa uudelleen ilman välittömiä veroseuraamuksia, ja siten niin sanottu korkoa korolle -ilmiö pääsee täysimääräisesti vauhtiin. Ei kuitenkaan vaadita sijoituksia suoriin osakkeisiin, jotta pääsee nauttimaan pitkällä aikavälillä pääomamarkkinoiden tuomista tuotoista. 

Ensin happinaamari omille kasvoille

Innokkaiden vanhempien on lapselle sijoittamista suunnitellessa hyvä muistaa lentokoneesta tuttu sääntö – laita happinaamari omille kasvoillesi ensin ennen muiden auttamista. Sama pätee myös lapselle sijoittamiseen. Aivan alkuun on tarkistettava oman talouden tilanne, ja jos ylimääräistä liikenee, on viisasta huolehtia siitä, että omat lyhemmän aikavälin puskurit ja pidemmän aikavälin taloudellinen varautuminen sijoitusten muodossa ovat jo hallussa. Lapsen varttuessa ja vanhempien ikääntyessä on varmasti jokaiselle lapselle suuri helpotus se, että vanhemmilla riittää taloudellisia puskureita myös eläkeiässä ja mahdollisesti voinnin huonontuessa ja hoidon tarpeen lisääntyessä.

Kun omat raha-asiat ovat reilassa, voi miettiä lapselle säästämistä ja sijoittamista. Kiireisille vanhemmille, joilla ei ole aikaa tai mielenkiintoa perehtyä sijoittamisen maailmaan syvemmin, ovat erilaiset rahastoratkaisut erittäin helppo ja yksinkertainen vaihtoehto.

Laki edellyttää, että huollettavan varat sijoitetaan tavalla, jossa pääoman säilymisestä on riittävä varmuus ja tuotto on kohtuullinen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ainakin sitä, että sijoittamisen pitää olla pitkäjänteistä, hyvin hajautettua ja pääoma ei saisi laskea. Itse asiassa, jos rahat säilytetään pankkitilillä, laskee rahan arvo inflaation myötä suurella varmuudella. Myös siksi sijoittaminen on suositeltavaa. On hyvä huomioida, että joihinkin sijoitustoimiin vaaditaan erillinen lupa, joka haetaan ja saadaan maistraatista.

Lapselle säästäessä ja sijoittaessa tulee muistaa, että sijoitukset ovat lapsen varoja, ja kun ne on lahjaksi hänelle annettu, ei niitä voi huoltaja omaan käyttöönsä enää ottaa. Kun puhutaan toisen henkilön varoista, täytyy niitä kohdella sen vaatimalla huolellisuudella. Matalakuluisella osakerahastolla saadaan helposti hyvä hajautus, ja pitkällä aikajänteellä osakkeista voi myös saada kohtuullisen tuoton.

Aikaa ja kiinnostusta löytyy – miten voin aloittaa?

Olen avannut omalle lapselleni osakesäästötilin. Lapseni on nuoresta 1,5 vuoden iästään huolimatta jo ”vanha” rahastosijoittaja Danske Bankilla, joten asiakkuus oli jo olemassa sekä meillä vanhemmilla, että lapsella. Varsinaisen osakesäästötilin avaaminen kävi helposti soittamalla Danske Bankin sijoituslinjalle, jossa tilin käynnistys aloitettiin. Pian pystyimmekin allekirjoittamaan vaadittavat paperit sähköisesti verkkopankissa, ja varsinainen tili avattiin. Suuri osa säästettävistä varoista menee kuitenkin hyvin hajautettuun osakerahastoon, joka auttaa tasaamaan sijoitusten tuoton heiluntaa. Tavoitteena on rakentaa osakesäästötilille ainakin 10–15 osakkeen salkku, ja ennen kuin tähän päästään, saattavat yksittäisen osakkeen arvonnousut tai -laskut heiluttaa koko salkun arvoa tavoitetasoa enemmän. Sijoituksissa horisontti on kuitenkin tästä eteenpäin ainakin 16,5 vuotta (ja jos kasvatustyö menee putkeen niin vieläkin pidempi) ja aika tasaa osakesijoittamisessa suurimmat heilahtelut, tuoton lähestyessä pitkällä aikavälillä osakemarkkinan keskimääräistä tuottoa.

Jos tietää jo, että haluaa sijoittaa lapselle, tai itselle, suoriin osakkeisiin, mutta pähkäilee osakesäästötilin ja tavallisen arvo-osuustilin välillä, on suurin kysymys se, aikooko uudelleen sijoittaa saadut osingot ja etenkin aikooko tehdä mitään muutoksia omistuksiin. Jos on tarkoituksena tehdä edes jonkin verran muutoksia, uusia ostoja ja vanhojen omistusten myyntejä, nousee verotehokas osakesäästötili potentiaalisessa tuotossa nopeasti perinteisen arvo-osuustilin ohi.
Oli sijoitustapa sitten kumpi tahansa, kannattaa tilin valinnan pohtimisen lisäksi käyttää kohtalaisesti aikaa oman sijoitustyylin löytämiseen, yksittäisten osakkeiden riskien ja potentiaalin punnitsemiseen sekä hajautetun salkun rakentamiseen – hätiköidyt päätökset tai liiallinen riskitaso voivat maksaa paljon enemmän kuin mitä veroissa on pystynyt säästämään.

Kaisa Kivipelto on senioristrategi Danske Bankissa ja työskentelee asiantuntijana muun muassa sijoitusnäkemyksen parissa.

Osakesäästötilin lapselle saat avattua soittamalla Sijoitusasiantuntijakeskukseemme 0200 2000 (pvm/mpm).

Tutustu osakesäästötiliin

Koostimme sinulle yhteen paikkaan kaiken oleellisen tiedon osakesäästötilistä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin siihen, miten osakesäästötili toimii.

Lue lisää