Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 0,3 % edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi 0,8 % vuoden 2018 joulukuusta. Toimialoista nousussa oli erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuus, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden tuotanto supistui hieman. Yhteenlaskettuna vuonna 2019 työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 2,0 % edellisvuodesta. Teollisuuden uusien tilauksien arvo nousi 32 % vuodentakaisesta joulukuussa. Hurja nousu selittyy muutamalla suurella metalliteollisuuden tilauksella, muilla päätoimialoilla uudet tilaukset laskivat. 

Vienti nousi joulukuussa 13 % tullitilastojen mukaan. Nousun selittää kaksi kuukautta myöhästynyt risteilijä Costa Smeralda, joka lähti lähti ostajalle Turun telakalta joulukuussa. Tullin mukaan ilman alustoimitusta joulukuun viennin arvo olisi pienentynyt vuodentakaisesta noin 6 %. Koneiden ja laitteiden, henkilöautojen, metsäteollisuuden tuotteiden ja muiden metallien viennin arvoon kirjattiin Tullissa laskua. Jyrkintä arvon lasku oli paperimassan kohdalla.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan  teollisuuden tilastot kertovat kansainvälisen kaupan heikkouden näkyvän loppuvuoden uusien tilauksien virran kuihtumisessa, mutta tuotanto pysyi vielä kohtalaisen vakaana vanhan tilauskirjan varassa. EK:n kyselyiden perusteella tilauskirjat ovat tosin vähitellen ohenemassa tavanomaista pienemmiksi. Loppuvuoden tilastoihin vaikuttavat Kuoppamäen mukaan myös joulukuussa käydyt työtaistelut, jotka todennäköisesti painoivat ainakin metsäteollisuuden tuotantolukuja marraskuuta pienemmiksi.

Koko vuoden 2019 teollisuustuotannon nousua voi pitää pienenä positiivisena yllätyksenä, sillä tilanne on ollut muutamia kilpailijamaita, kuten Saksaa, parempi. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden nousu on rohkaisevaa. Tullin julkaisemat viennin tiedot kertoivat viennin arvon kasvun tyrehtyneen useilla toimialoilla. Kansainvälinen kilpailu on kireää, ja hintakilpailukykyyn täytyy jatkossakin kiinnittää huomiota.

Teollisuuden luottamusmittari heikkeni tammikuussa, joten alkuvuosi 2020 näyttää vaisulta. Alkuvuonna oli jo valonsäteitä nähtävissä maailmalla, kun ostopäällikköindeksit kertoivat taloustilanteen vakautumisesta ja kauppasopu lisäsi toiveita käänteestä parempaan. Koronavirus uhkaa nyt kuitenkin viivästyttää käännettä, joten ensimmäinen vuosineljännes jäänee heikoksi. 

Lähteet:
Tilastokeskus
Tilastokeskus
Tulli