Merituulipuisto, neljä sähkölauttaa, yli 30 vesivoimalan kunnostus Pohjoismaissa, 300 huoneistoa käsittävän ekologisen ja energiatehokkaan asuinrakennuksen rakentaminen ja kierrätyslaitoksen tehostaminen. Nämä ovat esimerkkejä hankkeista, jotka ovat syntyneet Danske Bank -konsernin vuonna 2019 yritysasiakkailleen myöntämien vihreiden lainojen tuloksena.

Lainasta tekee vihreän se, että se on korvamerkitty hankkeille, joilla saadaan aikaan selkeä ympäristövaikutus. Danske Bank -konsernin vihreiden lainojen arvo oli yli 930 milj. euroa vuoden 2019 lopussa, ja lainojen avulla on vältetty 532 039 tonnin hiilidioksidipäästöt. Se vastaa lähes 65 000 pohjoismaalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Danske Bank on Pohjoismaiden johtava vihreiden bondien järjestäjä ja globaalistikin merkittävä toimija. Vuonna 2019 olimme järjestettyjen vihreiden bondien volyymillä mitattuna maailman kymmenen suurimman pankin joukossa.

Danske Bankin vaikuttavuusraportti kertoo vihreän rahoituksen vaikutuksista

Danske Bankin ensimmäinen Green Bond Impact -vaikuttavuusraportti sisältää koosteen yritysasiakkaille vuonna 2019 myönnettyjen vihreiden lainojen ympäristövaikutuksista. Yksi asiakkaista, joka on käyttänyt vihreää lainaa selkeän ympäristövaikutuksen aikaan saavan hankkeen rahoittamiseen, on Suomen johtava vesi- ja säätövoiman tuottaja Kemijoki Oy. Danske Bankin myöntämällä vihreällä lainalla parannetaan yli kahtakymmentä olemassa olevaa vesivoimalaa.

”Vesivoima on sekä ennustettavaa että joustavaa, minkä ansiosta sillä on erittäin tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja yhteiskunnan siirtymisessä vihreään talouteen. Vihreällä lainalla rahoitetaan olemassa olevan vesivoimakapasiteettimme ylläpitoa esimerkiksi tehonlisäysten ja voimaloiden modernisointien kautta ja varmistetaan, että laitokset voivat jatkaa uusiutuvan energian tuottamista.”
Kemijoki Oy:n CFO Jani Ollila

Luotonanto edistää kestävää kehitystä tukevaa rahoitusta

Vihreä luotonanto on keskeisessä roolissa tukemassa ja nopeuttamassa asiakkaidemme siirtymistä vihreään talouteen. Meille on myös tärkeää vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntiin, joissa toimimme. Danske Bankin tavoitteena on kanavoida yli 13 mrd. euroa (yli 100 mrd. DKK) kestävää kehitystä tukeviin rahoitushankkeisiin vuoteen 2023 mennessä.

- Kestävien rahoitusratkaisujen kysyntä kasvaa asiakasyrityksissämme, jotka tekevät paljon töitä muuttaakseen liiketoimintansa entistä kestävämmäksi. Kestävää kehitystä tukevien rahoitusmarkkinoiden kasvattaminen kanavoimalla pääomaa hankkeisiin, joihin liittyy selkeästi määritelty ympäristönsuojelullinen tai sosiaalinen hyöty, on sen vuoksi meille keskeistä tulevina vuosina, sanoo Samu Slotte, Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja.

Koko raportti on luettavissa täällä.