Miehet ovat selvästi naisia useammin mukana taloyhtiönsä hallituksessa, kertoo Danske Bankin teettämä kyselytutkimus. Haastatelluista miehistä 39 % kuuluu taloyhtiönsä hallitukseen, naisista vain neljännes. Miehistä myös useampi on harkinnut taloyhtiönsä hallitustyöhön osallistumista.

Kyselyn mukaan kolme tärkeintä syytä sille, ettei ole taloyhtiönsä hallituksessa, olivat kiinnostuksen ja ajan puute sekä kokemus siitä, että hallituksessa on jo nyt hyvät jäsenet. Naisilla korostuivat miehiä enemmän epäily omasta osaamisesta ja pelko vastuista: kyselyyn vastanneista naisista 28 % koki, ettei heiltä löydy tarvittavaa osaamista ja vastuut pelottivat lähes neljäsosaa.  Nuorten, 18–29-vuotiaiden vastaajien joukosta viidennes ilmoitti, ettei ole tullut edes pohtineeksi sellaista vaihtoehtoa.

- Asunto on suomalaisten varallisuuden kulmakivi – tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yksityisestä varallisuudesta noin kaksi kolmasosaa on kiinni asunnoissa. Taloyhtiön hallitukseen kuulumisesta voikin olla paljon hyötyä, sillä siellä jos missä jokainen voi vaikuttaa: kyse on osakkaan, eli juuri sinun rahoistasi ja omaisuudestasi. Taloyhtiön talouden ymmärtäminen tuo taloudellista mielenrauhaa, sanoo Danske Bankin kiinteistöistä vastaava johtaja Riikka Mäkinen.

- Myös naisten kannattaisi rohkeasti lähteä mukaan. On selvää, että erilaisista taustoista tulevat ja eri ikäluokkiin kuuluvat henkilöt elävöittävät taloyhtiötä, ja parhaimmillaan voivat lisätä myös yhteisöllisyyttä, hän lisää.

Kaikkiaan 58 % kaikista haastatelluista on joko nyt tai on aiemmin ollut jonkun taloyhtiön hallituksen jäsen. Niistä, jotka eivät ole nyt hallituksessa, miehistä osallistumista on harkinnut 38 %, kun naisista vastaava luku on 25 %. Vastaajina kyselyssä olivat taloyhtiössä asuvat kerros-, pari- tai rivitaloasunnon omistavat suomalaiset.

- Selkeästi keskeisimmäksi syyksi olla nyt taloyhtiön hallituksessa nousi kyselyn mukaan taloyhtiön asioista perillä oleminen – näin vastasi 61 % taloyhtiön hallitukseen kuuluvista. Huomionarvoista kuitenkin on, että joka neljäs kokee olevansa osittain siihen pakotettu, kun halukkaita ei ole riittävästi, sanoo Riikka Mäkinen.

Tietoa tutkimuksesta:

  • Kyselytutkimuksen Danske Bankilleon toteuttanut YouGov Finland.
  • Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 31.3.2020 – 3.4.2020 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa.
  • Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluvat taloyhtiössä asuvat suomalaiset. Lähtöotokseen valittiin edustavalla otoksella kerros-, pari- tai rivitalossa asuvat, jotka omistavat asuntonsa (ei vuokralla asuvia). Erillistalossa asuvat eivät kuuluneet kohderyhmään, sillä erillistalot eivät useinkaan ole taloyhtiömuotoisia.
  • Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1000 em. kriteerit täyttävää henkilöä. Kokonaistuloksissa (n=1000) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95 % luottamustasolla).

Taloyhtiöt ja isännöitsijät

Tarjoamme taloyhtiöille sekä isännöitsijöille monipuolisen palvelu- ja tuotevalikoiman.

Lue lisää >