Pankin kokonaisluottokanta kasvoi tammi-maaliskuussa 2020 yhdeksän prosenttia verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen, kun etenkin luotonanto yrityksille kasvoi. Myös uusluotonanto henkilöasiakkaille kehittyi myönteisesti.

Danske Bank Suomen toimintaympäristö kääntyi vuosineljänneksen loppupuolella voimakkaasti huonompaan suuntaan, kun Suomen talous alkoi supistua koronaviruspandemian ja sen hillitsemiseksi toteutettujen toimenpiteiden vuoksi. Taloudellinen aktiivisuus oli heikentynyt jo ennen pandemian alkua, ja nyt koronavirus vaikuttaa negatiivisesti keskeiseen kasvutekijään eli kotimaiseen kulutukseen. Talousnäkymien ennustamiseen liittyy nyt merkittävää epävarmuutta. Pandemia on johtanut ennennäkemättömiin poliittisiin toimiin, joilla on merkittävä vaikutus tuottavuuteen ja kulutukseen.

Asiakaskysyntä siirtyi vuosineljänneksen loppua kohden olemassa olevien luottojen uudelleenjärjestelyyn, ja poikkeuksellinen markkinatilanne kasvatti sijoitusneuvonnan tarvetta merkittävästi. Yritykset etsivät ratkaisuja välittömän likviditeettikriisin välttämiseksi, ja monet vähensivät henkilöstöään, lähinnä väliaikaisesti.

Danske Bank Suomen toimintojen kokonaistuotot olivat 151,2 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kasvaen 9 % edellisvuodesta (Q1 2019: 139,2 miljoonaa euroa). Korkokate kasvoi 11 % antolainauksen hyvän kysynnän ansiosta, ja myös nettopalkkiotuotot kehittyivät positiivisesti.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat kaksi prosenttia muun muassa compliance-toimintaan (vaatimustenmukaisuuden noudattaminen) kohdistuneiden investointien kasvun ja uudelleenjärjestelykustannuksien vuoksi. Pankin luottotappiovaraukset kasvoivat merkittävästi, kun arviota makrotaloudelliseen tilanteesta ja sen potentiaalisista asiakasvaikutuksista muutettiin koronatilanteen vuoksi. Luottosalkun yleinen korkea laatu ja pankin vahva likviditeetti tarjoavat kuitenkin Danske Bankille vahvan aseman jatkaa asiakkaidensa tukemista. Tulos ennen veroja oli -3,9 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2020 (Q1 2019: 30,8 miljoonaa euroa).

– Vallitsevassa poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ensisijaisena tavoitteenamme on auttaa ja tukea asiakkaitamme selviytymään näistä haastavista ajoista. Koronatilanne aiheuttaa osalle asiakkaistamme vakavaa epävarmuutta ja huolta henkilökohtaisesta tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta, mikä on näkynyt suurena kysyntänä lainojen uudelleenjärjestelyihin. Esimerkiksi asuntolainojen lyhennysvapaiden kysyntä oli korkeimmillaan kymmenkertainen normaaleihin olosuhteisiin verraten, vakiintuen sen jälkeen noin kaksinkertaiseksi pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Yrityspankkipuolella olemme proaktiivisesti olleet yhteydessä ja neuvoneet suurta määrää asiakkaitamme. Yritysasiakkaat ovat reagoineet nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen, ja sekä lyhennysvapaiden että uuden rahoituksen kysyntä oli vilkasta vuosineljänneksen lopulla. Kaiken kaikkiaan olemme tukeneet yli tuhatta yritysasiakastamme ja tarjonneet heille noin 1,5 miljardia euroa likviditeettiä, sanoo Stojko Gjurovski, Danske Bank Suomen maajohtaja, ja jatkaa:

– Jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja tukea heidän taloudellista mielenrauhaansa myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, jatkamme resurssiemme kohdentamista niille alueille, missä kysyntä on korkeaa ja keskitymme kehittämään ketterästi uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme palvelemisen etäpalveluiden avulla entistäkin laajemmin.