Vaikutukset henkilöasiakkaille

Uusi maksupalvelulaki tuli voimaan Suomessa 1.5. 2010 ja toi mukanaan muutoksia muun muassa tiliotteisiin ja suoraveloitukseen. Kyseessä on uusi laki, jonka myötä Suomi laittaa täytäntöön maksupalveluista Euroopan Unionin sisämarkkinoilla annetun direktiivin säännökset.

Alle on koottu niitä näkyvimpiä muutoksia, joita laki henkilöasiakkaille mukanaan tuo. Lisää tietoa maksupalvelulaista löytyy näiltä sivuilta kohdista Kysymyksiä ja vastauksia maksupalvelulaista, sekä Maksupalvelulain keskeinen sisältö.

Maksamisen ehdot muuttuvat

Laki tuo muutoksia kaikkien maksupalveluiden sopimuksiin tai vähintäänkin sopimusten ehtoihin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään muutosten vuoksi, vaan pankki hoitaa muutokset ja kertoo niistä asiakkailleen.  ´

Tiliotteet jatkossa kuukausittain

Laki edellyttää, että asiakkaalle toimitetaan tiliote kalenterikuukausittain, mikäli hänen tilillään on tuon kuukauden aikana tapahtumia.  Muutos siis vaikuttaa sinuun, jos olet aiemmin saanut tiliotteen kolmen kuukauden tai vuoden välein. Jos et halua tiliotteitasi postitse, suosittelemme sinua ottamaan käyttöön verkkopankin arkiston.

Muutoksia asiakkaan vastuisiin

Asiakkaalle voi syntyä vastuu kortin tai pankkitunnusten katoamis-, varastamis- ja väärinkäytöstilanteissa, jos asiakas on toiminut huolimattomasti.

Jo lievä huolimattomuus saattaa aiheuttaa vastuun, mutta se rajoittuu pääsääntöisesti  150 euroon. Törkeäksi huolimattomuudeksi luetaan esimerkiksi tunnuksen säilyttäminen kortin yhteydessä niin, että se on suoraan varkaan saatavilla.

Muista, että pankkiasiointiin liittyvät tunnusluvut on opeteltava ulkoa eikä niitä saa missään tapauksessa säilyttää kortin tai pankkitunnusten yhteydessä! Kortit ja pankkitunnukset ovat myös henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuottaa eteenpäin.

Oikeus maksun palautukseen tietyissä tapauksissa 

Jos jokin maksu on toteutettu virheellisesti tai jäänyt toteuttamatta pankista johtuvasta syystä, maksajalla tai saajalla on oikeus saada maksun palautus tai hyvitys. Palautusta tai hyvitystä on vaadittava viivytyksettä, kun maksaja tai saaja on asian huomannut, mutta kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksun veloitus- tai hyvityspäivästä.

Kun kyseessä on saajan tai saajan välityksellä käynnistetty maksutapahtuma, kuten suoraveloitus, maksajalla on oikeus vaatia omalta pankiltaan maksun palautusta viimeistään  8 viikon kuluessa veloituspäivästä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Pankin tiedonantovelvollisuus laajenee

Asiakkaalle on ilmoitettava kaikista maksutoimeksiannoista, joita ei ole voitu toteuttaa, esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa tilillä ei ole ollut katetta tilisiirron toteuttamiseen.

Sampo Pankissa on aiemminkin toimitettu asiakkaalle ilmoitus maksutoimeksiantojen epäonnistumisista, mutta uuden lain myötä tämä käytäntö laajenee kattamaan myös suoraveloituksessa olevat laskut.

Valuuttakurssin ilmoittaminen vieraalla valuutalla tehdyissä maksuissa

Käytetyn valuuttakurssin tulee näkyä tilitapahtuman tiedoissa. Esimerkiksi ulkomailla tehdyn valuuttamääräisen korttioston vaihtokurssi näkyy viimeistään uuden lain voimaantulon jälkeen tiliotteella. 

Rajat ylittävien maksujen nopeutuminen

EU- ja ETA-alueella euromääräiset maksut välittyvät saajalle 3 päivän kuluessa maksupäivästä ja vuodesta 2012 alkaen 1 pankkipäivän kuluessa.

 

EU-jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.

Muut ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

Maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut

EU- ja ETA-alueen maahan euromääräistä maksua maksettaessa maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut. Näissä maksuissa ei ole mahdollisuutta, että maksaja maksaisi myös saajan pankin kulut.