Mikä on ilmastostrategianne ja miten liiketoiminnan kasvua voidaan tukea, kun siirrytään kohti vähähiilistä tulevaisuutta? Nämä ovat yleisimpiä kysymyksiä, joita Danske Bankin salkunhoitajat esittävät lähestyessään sijoituskohteina olevia yrityksiä. Näin kerrotaan uudessa Kertomuksia aktiivisesta omistajuudesta -julkaisussa, jossa syväluodataan todellisia keskusteluita. 

Edistä yritysten muutosta

Aktiivisen vuoropuhelun avulla salkunhoitajat tuovat esille huolenaiheita ja liiketoiminnan kannalta kriittisiä asioita sekä tukevat yrityksiä niiden pyrkiessä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

– Ammattisijoittajat, osakkeenomistajat ja asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ilmastoasioihin. Voin osaltani auttaa edistämään keskustelua vähähiiliseen toimintaan siirtymisestä sijoittajan näkökulmasta ja saamaan yrityksiä hyödyntämään ilmasto-ohjelmaa pitkän aikavälin kestävän kasvun luomisessa, sanoo Danske Bankin salkunhoitaja Anders Grønning.

Paremmissa asemissa kasvun kannalta

Yritysjohdon kanssa käydään suoraa vuoropuhelua, minkä lisäksi aktiiviseen omistajuuteen kuuluu äänestäminen yhtiökokouksissa. Ilmasto- ja energiapainotuksella on myös selkeä kaupallinen ulottuvuus.

– Yritykset, jotka pystyvät integroimaan kestävän kehityksen toimintaansa, voivat sillä edistää liiketoimintaansa ja olla kilpailijoitaan paremmassa asemassa kasvun luonnin ja kehityksen kannalta. Pienillä yrityksillä on yleensä kohdistetumpi liiketoimintamalli, ja ne toimivat ketterämmin kuin suuret yhtiöt. Tämän vuoksi ne pystyvät mukauttamaan tuotteita ja palveluja nopeasti tai lanseeraamaan uusia vaihtoehtoja, jotka täyttävät valtioiden lisääntyvät kestävyysvaatimukset ja kuluttajien kasvavat toiveet vihreästä tarjonnasta, sanoo Danske Bankin salkunhoitaja Joel Backesten.

Kaksi julkaisua

Aktiivinen omistajuus on yksi Danske Bankin kestävän sijoittamisen ESG Inside -strategian neljästä kulmakivestä. Sillä luomme lisäarvoa asiakkaille, yrityksille, joihin Danske Bank sijoittaa, sekä yhteisöille laajemmin.

Kertomuksia aktiivisesta omistajuudesta -julkaisu täydentää Aktiivinen omistajuus 2019 -raporttia, joka on myös nyt saatavilla.

Mikä on ESG Inside?

Danske Bankin kestävän sijoittamisen strategiasta käytetään nimeä ESG Inside. Strategiassa keskitytään tuomaan kestävyyttä sijoituksiimme. Integroimme ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallinnointiin (ESG) liittyvät tekijät sijoitusprosesseihimme kaikissa strategioissa ja omaisuuslajeissa. Teemme yritysten kanssa yhteistyötä käytännön tasolla muutoksen ja kehityksen tukemiseksi. ESG Inside -strategia koskee myös yleisiä kiistanalaisten aseiden, tervahiekkojen, kivihiilen ja tupakan sijoitusrajoituksiamme.