Koronakriisin vaikutukset suomalaisten autohankintoihin näkyvät varovaisuutena sekä kasvaneena tiedostavuutena käyttökustannuksista. Tämä käy ilmi Danske Bankin teettämästä Autobarometri 2020 -kyselytutkimuksesta.

Auton hankinnan suunnittelussa on nähtävissä jonkin verran laskua: 37 % kaikista tutkimukseen vastanneista autosta unelmoivista aikoo toteuttaa tämän unelmansa. Osuus on pienempi kuin vuosi sitten, jolloin vastaava luku oli 43 %.

– Autounelmien toteuttamatta jättämisen tärkein syy on aiempien vuosien tapaan rahan tai rahoituksen puuttuminen, näin ilmoitti yli puolet vastanneista. Merkittävästi muita yleisemmin tämä on syynä alle 45-vuotiailla sekä talouksissa, joissa bruttotulot olivat alhaisemmat. Kotitalouksilla on usein myös muita menoja, jolloin auton hankinta ei ole mahdollista. Epävakaa taloudellinen tilanne on nyt selvästi aiempaa tärkeämpi syy siirtää auton hankintaa, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri.

– Koronakriisi ja sen mukanaan tuoma talouden epävarmuus näkyy selkeästi maaliskuun lopusta lähtien autokaupan myyntiluvuissa. Pääsiäisen jälkeen vaihtoautojen myynti on elpynyt jopa yllättävän nopeasti, mutta uusien autojen myynti tullee jäämään merkittävästi vuodesta 2019, Kuuri toteaa.

Kyselyyn vastanneista 72 % liikkuu omalla autolla. Kahdella kolmesta nykyisen auton käyttövoimana oli bensiini, ja vajaalla kolmanneksella diesel. Hybridin suosio on maltillisessa nousussa, ja tutkimuksen mukaan naiset valitsevat hybridin miehiä useammin. Miehet taas suosivat naisia useammin dieseliä. Joka viides auton hankintaa suunnitteleva on epävarma seuraavan autonsa käyttövoimasta.

Kiinnostus vaihtoehtoista käyttövoimaa kohtaan kasvanut voimakkaasti

Sähkö-, kaasu- tai hybridiauton hankintatodennäköisyys on jatkanut kasvuaan verrattuna edellisiin vuosiin: nyt 39 % vastasi, että hankkisi tällaisen auton melko tai erittäin todennäköisesti seuraavaksi autokseen. Vuonna 2019 vastaava luku oli 31 %, vuonna 2018 25 % ja vuonna 2017 21 %.

– Olemme kysyneet Autobarometrissa tätä kysymystä vuodesta 2015 asti, ja kiinnostus sähkö-, kaasu- tai hybridiauton on nyt kasvanut koko ajan voimakkaasti. Vaihtoehtoisen käyttövoiman autot ovat perinteisesti kiinnostaneet niiden pienempien päästöjen vuoksi. Tämä on edelleen tärkeä valintakriteeri, mutta lähes rinnalle ovat nousseet pienemmät polttoainekustannukset. Myös edullisempi verokohtelu kiinnostaa, Altti Kuuri kertoo.

Yleisimmät syyt vaihtoehtoisen käyttövoiman harkitsemattomuudelle ovat hinnan kalleus ja rajallinen toimintamatka. Myös latauspisteiden saatavuudella ja kehitysvaiheessa olevalla teknologialla on paljon merkitystä. Kaikkein vähiten vaikutusta vastaajille on jälleenmyyntiarvon kehittymisen epävarmuudella ja vaihtoehtojen vähyydellä.

Latauspisteiden määrä huoletti enemmän Helsingissä ja Uudellamaalla asuvia. Pohjois-Suomessa taas rajallinen toimintamatka näyttää olevan muita useammin kynnyskysymys.