Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 1,9 % edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi 2,8 % vuoden 2019 maaliskuusta. Toimialoista tarkasteltuna metsäteollisuus toipui työtaisteluiden aiheuttamasta notkahduksesta ja kemian teollisuuden tuotanto paisui etenkin lääketeollisuudessa. Tilastokeskuksen mukaan korona-aika näkyi tuoteryhmien kautta tarkasteltuna mm. pesu- ja desinfiointiaineiden tuotannon nousuna. Metalliteollisuuden tuotanto supistui hieman.

Teollisuuden uusien tilauksien arvo sen sijaan putosi 9,3 % vuoden takaisesta maaliskuussa. Kemianteollisuus sai enemmän uusia tilauksia, mutta muilla päätoimialoilla uusia tilauksien virta kuihtui. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät 13,9 %.

Tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,0 miljardia euroa, eli 8,8% vuodentakaista matalampi. Tuonnin arvo laski maaliskuussa 6,1% ja oli liki 5,3 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo väheni 13,1% ja tuonnin arvo 3,8% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Useiden päätavararyhmien viennin arvoon kirjattiin laskua maaliskuussa. Erityisen jyrkästi laski paperimassan ja sahatavaran viennin arvo, missä näkyvät vielä helmikuun työtaisteluiden jäljet.

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäen mukaan teollisuuden luvut ovat pelättyä parempia, mutta uusien tilauksien alamäki metalliteollisuudessa viittaa jo koronakurimuksen vaikutuksiin. Saksan teollisuuden uudet tilaukset supistuivat maaliskuussa 16% eli huomattavasti rajummin. Vientiteollisuuden näkymät synkentyvät nyt Suomessakin.

Monissa maissa teollisuustuotanto notkahti jo maaliskuussa ja Suomessa yritysten luottamusmittarit romahtivat huhtikuussa. Kuoppamäen mukaan teollisuuden käyttöasteen lasku ja huomattava epävarmuus tulevasta talouskehityksestä merkitsevät vain vähäisiä lisäinvestointeja teollisuudessa niin Suomessa kuin keskeisillä vientimarkkinoilla. Saksassa autojen tuotanto pysähtyi lähes täysin huhtikuussa. Tämä tarkoittanee alamäkeä Suomen metalliteollisuudessa keväällä, eikä alavireinen tilanne väisty heti. Kemianteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden tilanne pysynee melko vakaana, mutta vähäisempi rakentaminen vaikuttanee mekaaniseen metsäteollisuuteen.

Alkuvuoden taloustilastot kokonaisuutena viittaavat siihen, että ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuote pysyi melko stabiilina. Toisella vuosineljänneksellä nähdään sen sijaan historiallisen suuri romahdus, joka vetää koko vuoden bruttokansantuotteen hyytäviin lukemiin, vaikka talouden avaaminen toisi pientä nostetta jo vuoden toisella puoliskolla.

 

Lähteet:

Tilastokeskus: Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta

Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset laskivat maaliskuussa 9,3 prosenttia vuodentakaisesta

Tulli: Tavararoiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020