Korona-aika näkyy pankissa muun muassa siinä, että asuntovelkaisten yhteydenotot pankkiin ovat lisääntyneet.

– Ennen kaikkea janotaan tietoa ja neuvoja. Joskus riittää pelkkä rohkaisu; sen sanominen, että sinun kohdallasi taloudellinen tilanne näyttää hyvältä ja pärjäät kyllä tilanteen yli. Uskonvahvistusta tarvitaan aina epävarmoina aikoina, kertoo Danske Bankin asiakkuusjohtaja Minna Luhtala.

Yli 16 500 Danske Bankin suomalaista henkilöasiakasta on turvautunut myös lainanlyhennysvapaisiin.

Asuntolainan voi suojata pysyvämminkin muun muassa korkoputkella tai lainaturvalla. Edellinen tarkoittaa, että asuntolainan korko asetetaan tiettyyn putkeen, jossa on ala- ja ylärajansa. Näin esimerkiksi äkillinen koronnousu ei pääse rasittamaan asuntovelallisen taloutta. Toinen tapa on lainaturva, joka voi olla sopiva suoja esimerkiksi silloin, kun asuntolainan maksu on etupäässä vain yhden perheenjäsenen kontolla ja hänen tulonsa pienenevät vaikkapa pysyvän vammautumisen johdosta.

Miten korona vaikuttaa asuntolainoihin?

Tällä hetkellä kukaan ei tiedä varmasti, miten koronaepidemia vaikuttaa esimerkiksi euribor-korkoon, joka on Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko. Korkojen kehitystä leimaa siis tietty uusi epävarmuus, vaikka tällä hetkellä suureen huoleen ei syytä olekaan – euribor-korot näyttäisivät pysyvän negatiivisina.

– Koronnousuun voi varmistua aina myös säästämällä ja vaikkapa yhdistämällä säästäminen korkoputkeen. Riskinhallinta etukäteen säästämällä on hyvä idea siksikin, että asuntolainojen laina-aika on usein hyvin pitkä, jopa 25 vuotta, emmekä voi varmasti tietää, miten korot tulevat sinä aikana käyttäytymään.

Luhtala kertoo, että asuntoluoton korosta kysytään pankilta jatkuvasti paljon.

– Vaikka korko olisi lainanottohetkellä matalalla, kuten tilanne on ollut viime vuosina, voi asuntovelallisen tilanne muuttua, kun tulovirta lakkaa syystä tai toisesta tai korot nousevat.

Asuntoluoton hakijoille annetaan usein etukäteistehtävä, jossa he miettivät omaa taloudellista tilannettaan sellaisessa tapauksessa, että toinen puolisoista vaikkapa sairastuu tai korkotaso nousee, jonka seurauksena kuukausittaiset asumisen kulut nousevat esimerkiksi 300 euroa. Pysyykö talous tasapainossa ja miten?

Silloin korkosuojaus yhdistyneenä etukäteissäästämiseen voivat osoittautua hyvin tärkeiksi keinoiksi selvitä tilanteesta. Kyse on myös riskin hajauttamisesta näiden kahden keinon välillä. Hajauttamista voi toteuttaa esimerkiksi joko maksamalla kuukaudessa 10 euroa korkosuojauksesta tai säästämällä ennakkoon mahdollista koronnousua vastaan kuukaudessa 150 euroa.

Puskurirahastoa kannattaa aina olla

Ylipäätään asuntolaina ei saisi viedä perheen taloutta liian tiukille.

– Enää ei voida ajatella niin, että maksetaan laina pois 10 vuodessa ja ryhdytään sen jälkeen nauttimaan elämästä. Haluamme asiakkaiden pystyvän taloudellisesti tasapainoiseen elämään, vaikka he ostavatkin asunnon ja ottavat siihen lainaa. Sekin tuo taloudellista mielenrauhaa, kun tietää tarkalleen, paljonko pitää maksaa kuukaudessa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Silloin asiaa ei tarvitse ajatella koko ajan. Nimenomaan tähän pystymme tarjoamaan erilaisia ratkaisuja.

Valtaosalle ihmisistä oman maksusuunnitelman toteuttaminen ei tuotakaan suurempia ongelmia, kun on työtä ja säännöllistä toimeentuloa. Perheen talouttakin osataan hoitaa ylipäätään pääosin hyvin. Silti puskurirahastoa olisi aina hyvä olla niin sanotusti pahan päivän varalle.

– Varsinkin nuoret ovat myös tottuneet puhumaan raha-asioista avoimemmin kuin ennen. Samalla painotamme edelleen sitä, että talousongelmien kanssa kannattaa kääntyä pankin puoleen mieluummin liian aikaisin kuin myöhään, jotta voimme tehdä vielä jotain tilanteen parantamiseksi.

Vaikka asuntokaupat, asuntolainan haku ja asiakkaaksi tulo sujuvat nykyään sähköisesti, pankilta odotetaan yhä paljon talouteen ja lainanottoon liittyvää asiantuntemusta.

– Nuorten ensiasunnon ostajien kohdalla pyrimme siirtämään aikaperspektiiviä aina vähän edemmäs nykyhetkestä ja haluamme saada heidät miettimään sitä, mikä saattaa olla heidän elämäntilanteensa vaikkapa parin vuoden kuluttua. Sekin voi vaikuttaa asuntokauppaan ja lainanottoon. Näin saadaan luotua asiakkaalle taloudellista mielenrauhaa heti kodinostosta alkaen.

Mielessä asuntolaina?

Kun laina on juuri sinulle sopiva, se mahdollistaa unelmien toteuttamisen ja antaa myös varaa vaurastua. Lainaturvan avulla lisäät perheesi taloudellista turvaa odottamattomien tilanteiden varalle.

 

Lue lisää