Vain harvat sijoittajat ovat saaneet tuottoa osakesijoituksistaan koronakriisin aikana. Yksittäisten sijoittajien tuotot vaihtelevat kuitenkin merkittävästi riippuen siitä, miten he ovat hajauttaneet ja allokoineet sijoituksiaan.

Esimerkiksi eurooppalaiset osakkeet olivat pudonneet 14.5. mennessä noin 23 prosenttia helmikuun 19. päivän huippulukemista, kun taas yhdysvaltalaisosakkeet olivat laskeneet vain noin 15 prosenttia. Strategimme Tuukka Kemppaisen mukaan Yhdysvaltojen Eurooppaa parempi menestys johtuu etenkin sen toimialarakenteesta.

– Teknologiasektori muodostaa huomattavasti suuremman osan Yhdysvaltojen osakemarkkinoista kuin Euroopan vastaavista, ja teknologiaosakkeet ovat menestyneet kriisin aikana paljon paremmin kuin markkinat keskimäärin. Sama koskee Amazon.comia, vaikka yhtiö kuuluukin oikeastaan sykliseen kulutussektoriin, Kemppainen sanoo.

Euroopassa puolestaan rahoitusala ja teollisuus ovat hallitsevampia. Pankit kärsivät matalista koroista ja koronaviruskriisin aiheuttamista lainojen maksuhäiriöistä, ja teollisuutta painaa yritysten investointihalujen lasku.

– Meillä Danske Bankissa eurooppalaisosakkeet ovat olleet alipainossa ja yhdysvaltalaiset ylipainossa jo jonkin aikaa, minkä lisäksi ylipainotamme myös IT-osakkeita. Kun koronakriisi alkoi levitä rahoitusmarkkinoilla helmikuun lopussa, arvioimme Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pysyvän muita vakaampina kriisin mahdollisesti kärjistyessä, Kemppainen kertoo.

Kiina yksi tämän vuoden menestyjistä

Kiinassa, jossa koronavirus ilmaantui ensimmäisen kerran, osakemarkkinat ovat menestyneet lähes kaikkia muita alueita paremmin vuonna 2020 sekä vuoden alusta lähtien että globaalien osakkeiden helmikuun huippulukemien jälkeen. Globaalit osakkeet olivat pudonneet 14.5. mennessä 17 prosenttia huippulukemista, kun taas kiinalaisosakkeet ovat laskeneet vain 7 prosenttia. Kemppaisen mukaan se johtuu useista eri seikoista.

– Kiinalaisosakkeet nousivat vähemmän viime vuonna, ja Kiinan viranomaiset pystyvät toteuttamaan finanssipoliittisia toimia talouden elvyttämiseksi huomattavasti eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia kollegojaan nopeammin, sillä näillä alueilla poliittinen päätöksenteko on paljon hitaampaa. Kiina reagoi virusepidemiaan huomattavasti länttä voimakkaammin sulkemalla alueita ja asettamalla sairastuneita karanteeniin. Euroopan ja Yhdysvaltojen demokratioissa asiat sujuvat hitaammin. Kiinassa sen sijaan viranomaisten valta on suurempi, joten he pystyvät reagoimaan tehokkaammin lyhyellä aikavälillä, hän selittää.

Japanilaiset osakkeet ovat 10 prosentin laskun ansiosta selvinneet kohtuullisen hyvin koronakriisistä. Eurooppalaisten sijoittajien tuottoja on tukenut myös jenin vahvistuminen, mikä on tarjonnut valuuttaetua japanilaisosakkeille.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat laskeneet 18 prosenttia huippulukemista, mutta eri alueiden välillä on paljon vaihtelua. Kiina on vähentänyt kehittyvien markkinoiden tappioita, mutta esimerkiksi brasilialaiset osakkeet ovat kärsineet pahasti. Se johtuu etenkin siitä, että koronakriisin lisäksi maalla oli jo valmiiksi suuria ongelmia velkataakan vuoksi eikä se ole pystynyt tekemään tarvittavia uudistuksia. Danske Bankin arvion mukaan jatkossa houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet ovat Aasian kehittyvillä markkinoilla.

Riskien hajauttamisen ja allokoinnin tärkeys

Kemppaisen mukaan huomattavat erot tuotoissa koronakriisin aikana osoittavat riskien hajautuksen tärkeyden. Lisäksi tuottoerot osoittavat, että tuottoa voi saada ylipainottamalla oikeita alueita ja toimialoja. Lisäksi pitkäaikaisten sijoittajien kannattaa usein markkinan heiluessakin pitää kiinni sijoituksistaan, jos ne sopivat heidän sijoitusprofiiliinsa, jossa otetaan huomioon niin riskinottohalukkuus kuin sijoitusaikakin. 


Lähde: Macrobond, MSCI--indeksit, euromääräinen kokonaistuotto.
Laskettu 14.5.2020

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme