Rahoitusmarkkinat ja taloudet joka puolella maailmaa kärsivät yhä koronakriisin vaikutuksista. Olemme kuitenkin nyt siirtyneet vaiheeseen, jossa poliitikkojen ja keskuspankkien apupakettien pitäisi toden teolla alkaa vaikuttaa, ja talouksia avataan kiihtyvään tahtiin ympäri maailmaa.

Sen vuoksi muutamme hiukan sijoitusnäkemystämme. Lisäämme jo ennestään ylipainossa olevien yhdysvaltalaisosakkeiden osuutta salkuissamme ja vähennämme vastaavasti alipainotettujen eurooppalaisten osakkeiden osuutta. Muutokset painotuksissa johtuvat useista eri tekijöistä.

Amerikkalaiset reagoivat nopeammin

Yhdysvaltalaiset poliitikot ovat jälleen kerran osoittaneet pystyvänsä toimimaan tehokkaammin ja päättäväisemmin kuin kollegansa monissa muissa maissa.

Myös Yhdysvaltojen keskuspankki on todella nopeasti muodostanut suuruudeltaan ennennäkemättömiä apupaketteja. Yhdysvalloissa työmarkkinat ovat erittäin joustavat, ja voimakkaasti kasvavasta työttömyydestä huolimatta odotamme niiden sopeutuvan ja osoittautuvan tehokkaiksi maan talouden avautuessa jälleen, jolloin monet amerikkalaiset saavat suhteellisen nopeasti työnsä takaisin.

Yhdessä nämä tekijät vaikuttavat luonnollisesti suotuisasti Yhdysvaltojen talouteen, jonka kasvun odotamme olevan useimpia muita alueita vauhdikkaampaa. 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden rakenne poikkeaa myös hiukan monista muista markkinoista. Etenkin IT-ala on siellä vahva, ja siltä odotamme yhä paljon. Koronakriisi on jossakin määrin myös vahvistanut toimialaa, sillä se on lisännyt yrityksissä tarvetta teknologisille ratkaisuille, joiden avulla ne pystyvät varustautumaan vastaaviin kriiseihin tulevaisuudessa. Samalla monista koronakriisin aikana kehittyneistä digitaalisten välineiden ja palvelujen käyttötottumuksista tulee väistämättä pysyviä.

Usko Eurooppaan koetuksella

Lisäämme siis yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta eurooppalaisosakkeiden kustannuksella, sillä täällä kehitys on osittain päinvastainen.

Eurooppalaiset poliitikot eivät näytä pääsevän yksimielisyyteen toimista, jotka tukisivat kasvua Euroopassa. Kansallisesti on pystytty toimimaan suhteellisen jämäkästi, mutta etenkin EU:n sisällä on huomattavia erimielisyyksiä, ja muun muassa Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä ammottaa kuilu. Sen vuoksi Eurooppa toimii hitaammin ja usein tehottomammin kuin Yhdysvallat. Euroopan keskuspankki kyllä toteuttaa suuria joukkolainojen osto-ohjelmia, mutta toimet jäävät Yhdysvaltojen elvytyksestä jälkeen sekä nopeudessa, että laajuudessa.

Brexit lisää epävarmuutta

Tulevaisuudessa odottaa vielä lisäksi brexit. Britit lähtevät suunnitelman mukaisesti EU:sta ylimenokauden loppuessa vuoden vaihteessa, mutta koronakriisi on vaikeuttanut neuvotteluja EU:n ja Ison-Britannian tulevan yhteistyön ehdoista. Alun perin tavoitteena oli saada neuvottelut päätökseen kesäkuussa.

Sen vuoksi odotamme brexitiin liittyvän epävarmuuden lisääntyvän lähitulevaisuudessa, mikä osaltaan vaikuttaa eurooppalaisten yritysten investointihalukkuuteen. Koska myös Euroopan kasvuvauhti on Yhdysvaltoja hitaampi, kokonaisarviomme mukaan yhdysvaltalaiset osakkeet tarjoavat paremman vaihtoehdon lähitulevaisuudessa.

Näkemyksessämme ylipainotamme osakkeita yhä hiukan eli niiden osuus salkuissamme on jonkin verran pitkän aikavälin tavoitetta suurempi. Nyt kuitenkin painotamme entistäkin enemmän yhdysvaltalaisosakkeita eurooppalaisten kustannuksella.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

 

Lue lisää