Asiakkaamme luottavat säästönsä ja varallisuutensa sijoitettavaksemme, ja odottavat meidän sijoittavan ne kestävällä tavalla huomioiden sijoitusprosessissa ympäristö- ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä yritysten hallintotavan (ESG).

Sitoutuminen kestävään sijoittamiseen on keskeinen velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan. Kun otamme taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioon ESG-asiat, saamme paremman käsityksen yritysten riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä lisää tietoa sijoituspäätöstemme perustaksi. ESG on sijoitusprosessimme ytimessä ja kutsummekin lähestymistapaamme nimellä ”ESG Inside”.

Vastuunkantoa

Aktiivinen omistajuutemme perustuu näkemykseen, että on vastuullisempaa jatkaa yrityksiin sijoittamista ja ratkaista haasteet vuorovaikutuksen ja äänestämisen kautta. Sen sijaan, että myisimme omistuksemme ja vetäytyisimme mahdollisuudesta vaikuttaa, pyrimme ensisijaisesti olemaan vastuullinen sijoittaja ja toimimaan yhteistyössä yritysten kanssa saadaksemme aikaan myönteisiä muutoksia.

Aktiivista omistajuutta suoran vuorovaikutuksen ja äänestämisen kautta

Vuorovaikutus salkuissamme olevien yritysten kanssa on tärkeä osa sijoitusprosessia ja antaa sijoitustiimeillemme lisää tietoa yritysten liiketoimintamalleista, strategioista ja tilanteista. Sijoitustiimimme voivat vaikuttaa yrityksiin yhtiökokouksissa äänestämällä ja vuorovaikutuksen keinoin, jotta yritykset huomioivat kestävyyden liiketoimintamalleissaan. Voimme myös haastaa yritysten nykytilan ja tukea niiden kehitystä ja kasvua.

Energia – yleisin keskustelun aihe

Danske Bankin sijoitustiimit keskustelevat salkkuihin kuuluvien yritysten kanssa monista eri ESG-asioista, mukaan lukien työnormit, tuoteturvallisuus, korruption kitkeminen ja kestävyysnäkökulmien sisällyttäminen toimintaan.

Aktiivinen omistajuus: Energia asialistan kärjessä vuonna 2018

Danske Bankin aktiivista omistajuutta vuonna 2018 koskevan raportin mukaan energiatehokkuus ja energialähteiden vaihtaminen ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin olivat useimmin käsiteltyjä ESG-aiheita. Tämä johtuu energiasektorin ja yleishyödyllisten palvelujen muutoksesta, joka aiheutuu pääosin poliittisista määräyksistä ja uusista energiatehokkaammista teknologioista.

– Käynnissä oleva siirtymä vähähiilisempään energiatuotantoon tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia sekä energiayhtiöille että yleishyödyllisten palvelujen tuottajille. Läheinen vuorovaikutus omistamiemme yritysten johdon kanssa auttaa meitä tunnistamaan yritykset, jotka ovat parhaassa asemassa pitkän aikavälin tuottojen suhteen. Keskitymme esimerkiksi sähköajoneuvoinfrastruktuurin kehitykseen, hiilienergiatuotannon korvaamiseen sekä öljy-yhtiöihin, jotka pyrkivät pienentämään hiilipäästöjään puhtaampien energialähteiden avulla, kertoo Danske Bankin salkunhoitaja ja energia- ja julkisten palvelujen sektorin asiantuntija Kasper From Larsen

Riskien pienentämistä ja mahdollisuuksien hyödyntämistä

Kasper From Larsen uskoo energia-asioiden pysyvän keskeisinä myös tulevina vuosina. Uudet teknologiat, määräykset ja kulutustottumusten muutokset vaikuttavat yrityksiin entistä enemmän globaalilla tasolla.

– Puhdas energiantuotanto painottuu entistä enemmän yhteiskunnassa ja asiakkaiden keskuudessa ympäri maailmaa, ja muutoksessa vahvasti mukana olevat yritykset tulevat todennäköisesti olemaan tuottavampia sijoituskohteita. Sen lisäksi, että tunnistamme sijoitusmahdollisuuksia, vuorovaikutuksemme omistamiemme yritysten kanssa pyrkii myös parantamaan niiden ESG-suoritusta. Tavoitteemme ei ole ainoastaan saada yrityksiä pienentämään ESG-riskejä, vaan saada ne myös hyödyntämään mahdollisuuksia, joita muuten ei välttämättä hyödynnettäisi, Kasper From Larsen kertoo.

Tutustu Danske Bankin aktiivisen omistajuuden raporttiin täällä

Mitä aktiivinen omistajuus on?

Aktiivinen omistajuus on omistettavien yritysten toimintaan ja käytökseen vaikuttamista omistajuuden antamien oikeuksien ja aseman avulla. Aktiivista omistajuutta pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista hallita riskejä, maksimoida tuottoja ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Aktiivinen omistajuus on osa omaisuudenhoitosuhdettamme asiakkaisiin ja sen tarkoitus on saavuttaa mahdollisimman korkea ja vakaa sijoitustuotto.