Suomalaiset osakkeet houkuttelevat eniten suomalaisia sijoittajia. Danske Bankin kautta tehdyistä ostoista 87 prosenttia kohdistui viime vuonna Suomeen. Suomen jälkeen toiseksi suosituin maa oli Yhdysvallat, jonka markkinat keräsivät 3,4 prosenttia suomalaisten osakeostoista. Seuraavaksi suosituimmat markkinat olivat Ruotsi, Saksa ja Norja.

Danske Bankin asiakkaiden parissa tehty vertailu on kuvaava, sillä pankin kaupankäyntikustannukset ovat samat kaikilla markkinoilla. Näin välityspalkkio ei muodostu esteeksi ostaa osakkeita Yhdysvalloista ja Meksikosta eri puolille Eurooppaa. 

”Osakkeiden hankkiminen kotimarkkinoiden ulkopuolelta on perinteisesti koettu hankalaksi. Kynnykseksi on muodostunut erityisesti hinta. Hinnan lisäksi huolena sijoittajilla voi olla riittävä tietämys muiden markkinoiden yrityksistä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoittamalla myös muille markkinoille pääsee omistajaksi yrityksiin, jotka ovat meille kaikille tuttuja ja myös toimialoihin, joita Suomesta ei löydy”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Suomalaisten suosikkimaat ovat vaihdelleet viime vuosina jonkin verran, mutta kärjessä ovat olleet tyypillisesti Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi ja Ranska. Kiinnostus ulkomaalaisia yhtiöitä kohtaan on hieman kasvanut, sillä vuonna 2016 sijoituksista 89 prosenttia kohdistui Suomeen. Tänä vuonna suomalaisten osakkeiden osuus on laskenut 86 prosenttiin.

Tuotto korkein Unkarissa

Danske Bank on vertaillut kokonaistuottoja maissa, joiden osakkeita voi hankkia pankin välityspalvelun kautta. Danske Bank tutki välityspalvelujensa kautta ostettavien markkinoiden tuottoja vuonna 2018 ja vuosina 2016–2018. Vuoden 2018 tuotot jäivät heikoiksi kaikilla markkinoilla, mutta kolmen vuoden haarukassa tuottoerot nousivat suuriksi.

”Osakemarkkinat etenevät monessa tilanteessa samansuuntaisesti, mutta erityisesti pidemmällä aikavälillä toiset alueet pärjäävät paremmin. Laajempi maantieteellinen hajautus auttaa vähentämään riskiä ja mahdollistaa sijoitukset aloille, joiden yhtiöitä Helsingin pörssistä ei löydy.”
Mukana olleista maista kolmen vuoden tuotto oli korkein Unkarissa, jossa kokonaistuotto nousi vajaaseen 70 prosenttiin. Seuraavaksi eniten tuotti Venäjä, jonka tuotto nousi 57,2 prosenttiin. Suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet viime vuosina keskimäärin kohtuullisesti.

Viime vuodesta voitollisena selvisi vain muutama maa.

”Viime vuonna hajauttaminen ei pelastanut tuottoja. Markkinat laskivat voimakkaasti kaikissa maissa erityisesti loppuvuoden pudotuksen takia.”

Tietoa vertailusta

  • Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin.
  • Markkinoiden tuottovertailun lähteenä ovat Danske Bank ja Macrobond.

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista

  • Danske Bankin kautta voi ostaa osakkeita seuraavista maista samalla välityspalkkiolla: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, USA, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Sveitsi, Kanada, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Portugali, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Unkari, Meksiko.
  • Välityspalkkiot ovat minimissään 2-8 euroa asiakkuustasosta riippuen.
  • Kattavat markkinainformaatio, uutis- ja analyysipalvelut sekä analyysityökalut saatavilla. Monipuolisilla Sijoittajan lisäpalveluilla asiakas voi räätälöidä kaupankäyntipalvelut juuri omia tarpeitaan vastaavaksi sijoituspäätösten tekemiseksi.