Danske Bank haluaa lisätä nuorten taloudellista mielenrauhaa tukemalla nuorten hyvää rahasuhdetta ja nuorten tasavertaista talousosaamista yhdessä kumppaniensa kanssa. Siksi Danske Bank, Nuori Yrittäjyys ry sekä Lasten ja nuorten säätiö käynnistävät Oma talous haltuun -talouskasvatushankkeen ja vievät sen toisen asteen oppilaitoksiin. Hanke kohdistuu ikäkauteen, jota seuraavat ikävuodet 18–20, jossa nuoret arvioivat osaamisensa heikoimmaksi ja itsenäistymisen isot askeleet vaativat nuorilta hyviä taloustaitoja kun täysi-ikäistyminen tuo niin vapauksia kuin vastuuta.

- Jotta saamme kasvatettua nuorten talousosaamista ja valettua heihin lisää uskoa omiin kykyihinsä, tarvitsemme lisää avointa rahapuhetta – niin kotona kuin koulussa. Lapset ja nuoret saavat kotoaan hyvinkin erilaiset eväät myös taloustaidoissa ja rahasuhteessa. Siksi koulujen talouskasvatustyön tukeminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää. Viimeinen paikka tasata lähtökohdat on juuri ennen itsenäistymistä, toisen asteen opetuksessa, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo.

Oma talous haltuun -hanke koostuu Lasten ja nuorten säätiön toisen asteen ammattioppilaitoksissa toteutettavasta kummiluokkatyöskentelystä sekä Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämästä toisen asteen oppilaitoksiin suunnatusta talouskasvatuksen oppimiskokonaisuudesta.

Lue lisää Oma talous haltuun -hankkeesta täältä.

Oma talous haltuun -hanke

  • Nuori Yrittäjyys ry tarttuu Oma talous haltuun -hankkeen tiimoilta tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta. 
  • Nuori Yrittäjyys ry tuo toisen asteen opetuksessa käytettävän oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostavan opetusohjelman, joka tarjotaan kaikkien toisen asteen oppilaitoksissa toimivien opettajien käyttöön. Opetusohjelman aikana syvennytään omiin asenteisiin, harjoitellaan päätöksentekoa ja kartutetaan tietoja sekä taitoja taloudesta. Lisäksi opetusohjelman rinnalle rakennetaan alku- ja lopputestit, jotka tarjoavat opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida oppimisprosessia. Ne tullaan julkaisemaan myös kaikille avoimena versiona.
  • Oma talous haltuun -opetusohjelma on ensimmäinen ilmainen kouluun suunnattu talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita.  Opetusohjelma on osa Nuori Yrittäjyys ry:n talouskasvatuspolkua, joka läpäisee kaikki luokka-asteet ja oppiaineet.
  • Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa Oma talous haltuun -hankkeessa kummiluokkatyöskentelyä toisen asteen ammattioppilaitoksissa vuoden 2019 aikana. Kymmenen kummiluokan nuoret työstävät ja käsittelevät omaa rahasuhdettaan digitarinoiden avulla pohtien samalla oman kerronnan kautta rahan vaikutusta tulevaisuuteen ja elämään. 
  • Digitarinoiden avulla työskentely työpajoissa on henkilökohtaista: lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset ja arki. Danske Bankin kummit osallistuvat digitarina-taidetyöpajatoimintaan vapaaehtoisina vertaisosallistujina, keskustelemalla ja reflektoiden yhdessä nuorten kanssa.
  • Oma talous haltuun -hanke on osa Danske Bank Suomen Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -kokonaishanketta
  • Lue lisää Oma talous haltuun -hankkeesta täältä.