Ilmastonmuutos huolettaa laajasti suomalaisia. 29 prosenttia kertoo olevansa aiheesta erittäin huolissaan, kertoo Danske Bankin YouGovilla teettämä kyselytutkimus. Yhteensä 83 prosenttia kertoo olevan ainakin jossain määrin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Keskustelu ilmastonmuutoksesta kiihtyi syksyllä 2018, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi tuoreimman raporttinsa.

– Tietoisuus ilmastonmuutoksesta on korkealla tasolla. Siitä kertoo jo sekin, että vain prosentti vastaajista kertoi, että ei osaa ottaa kantaa kysymykseen, toteaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Tutkimuksen mukaan ikä vaikuttaa ilmastohuoleen yllättävällä tavalla.

– Vaikka vaihtelut eivät ole suuria, on kiinnostavaa, että huoli kasvaa jossain määrin iän myötä. Asiaan voi vaikuttaa vanhempien huoli lasten tulevaisuudesta ja vanhempien ihmisten syyllisyys ilmastonmuutoksesta. Viime aikojen uutisoinnissa on korostunut nuorten ilmastohuoli, mutta myös vanhemmat sukupolvet siis murehtivat asiaa. Suurin selittävä tekijä voi myös olla, että vanhemmat ihmiset ovat tyypillisesti enemmän huolissaan monesta muustakin asiasta, kuten esimerkiksi talouden kehittymisestä, Kuoppamäki sanoo.

Myös sukupuoli vaikuttaa huoleen: naisista 90 prosenttia on ainakin jossain määrin huolissaan ilmastonmuutoksista, kun miehillä osuus on 75 prosenttia. Ero syntyy pääasiassa niistä vastaajista, jotka ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta, sillä tähän ryhmään naisista kuuluu 35 prosenttia ja miehillä 23 prosenttia.

Kierrätys suosituin kamppailukeino

Huoli ilmastonmuutoksesta on johtanut myös tekoihin ainakin kyselyn perusteella. 76 prosenttia kaikista vastaajista kertoo muuttaneensa kulutustaan ilmastonmuutoksen takia. Eniten mainintoja kyselytutkimuksessa keräsivät kierrätyksen lisääminen, kodin energia tehokkuuden parantaminen, kulutuksen vähentäminen ja kasvisruuan lisääminen.

– Omien yksittäisten toimien ilmastovaikutusten arvioiminen on haastavaa. Helpoimmin kotitaloudet tarttuvat matalalla riippuviin hedelmiin, eli niihin jotka säästävät kotitalouden menoja ja sopivat muutenkin omaan elämäntyyliin, ilman että koettu hyvinvointi samalla laskee. Tilastokeskuksen lukujen mukaan suomalaiset kotitaloudet ovat jo oikealla tiellä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä, mutta vielä suurempi muutos tarvitaan jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä.

Liikkumiseen ja matkustamiseen liittyvät tavat vähentää omia päästöjä eivät nouse suosituimpien keinojen joukkoon. Esimerkiksi lentämistä ja autoilua kertoo vähentäneensä 18 prosenttia suomalaisista. Autosta kokonaan on luopunut kuusi prosenttia ja vähäpäästöiseen autoon vaihtanut seitsemän prosenttia vastaajista.

Suurimmat erot keinoissa syntyvät koulutuksen perusteella. Korkeakoulutetuista 27 prosenttia kertoo vähentäneensä myös lentoja.

– Suomalaiset kotitaloudet näyttävät hyvin tietoisilta ilmastonmuutoksesta ja moni on jo ryhtynyt omatoimisesti vähentämään päästöjä. Ilmastonmuutos kuitenkin etenee edelleen ja lisätoimia tarvitaan niin Suomessa kuin koko maailmassa. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä ihmiskunnan suurin yhteinen haaste, jonka hillintä ja jo tapahtumassa oleva ilmaston muuttuminen vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ilmastotalkoissa tarvitaan kaikkia maita ja vapaamatkustaminen olisi saatava vähenemään. Suomalaiset voisivat omien toimien ja uuden teknologian käyttöön oton avulla näyttää tietä muillekin, Kuoppamäki kannustaa.

Tämän kyselytutkimuksen Danske Bankille on toteuttanut YouGov Finland. Tiedot kerättiin web-kyselynä 21.12.2018 – 3.1.2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajana oli 1511 suomalaista.