Tilastokeskuksen mukaan sekä teollisuuden uudet tilaukset että tuotanto kehittyivät vaisusti syyskuussa. Teollisuusyritysten Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen saamien tilausten arvo oli 0,7 prosenttia viime vuoden tasoa alempana. Kokonaisuudessaan tilaukset ovat edelleen maltillisessa 0,4 prosentin nousussa alkuvuoden osalta. Tilausten kasvu on kuitenkin tuottajahintojen nousua vähäisempää, joten tilausten volyymin kehitys on pakkasella. 

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan syyskuun tilauspotti ei ole katastrofaalisen huono, mutta se kertoo teollisuuden suhdannetilanteen tasaisesti etenevästä hiipumisesta, joka alkaa asteittain näkyä myös tuotantomäärissä. Suomen teollisuudessa on vallinnut osin ristiriitainen tilanne kovien ja pehmeiden mittarien välillä. Kovat mittarit ovat toteutuneisiin tuotantolukuihin perustuvia tilastoja, jotka ovat pitkään kehittyneet yllättävänkin hyvin muun euroalueen teollisuustoimialojen syvistä vaikeuksista huolimatta. Pehmeät mittarit ovat puolestaan teollisuusyritysten tunnelmia mittaavia kyselytutkimuksia, jotka ovat olleet laskutrendillä lähes kaksi vuotta. Syyskuussa mittarit lähestyivät toisiaan.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli syyskuussa edelleen 0,3 prosenttia viime vuoden tason yläpuolella. Koko alkuvuoden keskimääräinen kasvu on kuitenkin 2,4 prosenttia, eli kasvu hidastui syyskuussa tuntuvasti. Edelliseen kuukauteen verrattuna teollisuuden tuotanto supistuikin kaikilla päätoimialoilla kaivostoimintaa lukuun ottamatta.

Viime aikoina on saatu kansainvälisestä taloudesta myös positiivisia uutisia, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaneuvottelut ovat edenneet suotuisasti kohti välirauhaa. Nopeaa käännettä parempaan ei ole silti syytä odottaa, ja todennäköisesti Suomenkin teollisuuden suhdannetilanne tulee vielä heikkenemään loppuvuoden aikana. Teollisuuden tuotantoa tukevat kuitenkin edelleen siedettävällä tasolla olevat tilauskirjat, jotka yhdessä kotimainen kysynnän kanssa saattavat parhaassa tapauksessa kannatella teollisuuden maailmankaupan heikoimman vaiheen yli melko pienin tappioin. Jos kauppasodassa edetään tullien purkamiseen, voi kansainvälisen talouden toimintaympäristö ensi vuonna yllättää myönteisesti, eikä Suomen teollisuuden suhdannetilanne välttämättä ehdi tällä laskutahdilla kehittyä kovin heikoksi ennen sitä.

Lähteet:
Tilastokeskus
Tilastokeskus