Viime viikolla saatiin positiivisia merkkejä Saksan taloudesta, kun taas Kiinan talouslukujulkistukset olivat vaihtelevia. Tällä viikolla tärkeimpiä julkistuksia ovat Yhdysvaltojen ja euroalueen ostopäällikköindeksit, ja uskomme, että saamme lisää merkkejä talouskasvun käänteestä.

Kauppaneuvotteluissa epävarmuutta, talousluvut vaihtelevia

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppaneuvotteluiden moninaiset käänteet tuntuvat jatkuvan. Uudet tuontitullien korotusuhat Trumpilta ja Kiinan haluttomuus toteuttaa lupauksiaan ostaa amerikkalaisia maataloustuotteita ovat herättäneet huolia ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen toteutumisesta. Sen lisäksi, vaikka neuvottelut jatkuvat yhä ja Yhdysvaltojen neuvottelija Kudlow kertoo niiden edistymisestä, lopullisen sopimuksen solmimisen ajankohta ja paikka ovat yhä auki.

Markkinoiden yllä leijuva epävarmuus kaupan osalta rajoittaa sitä, miten paljon orastava talouslukujen käänne parempaan vaikuttaa markkinoihin. Jos poliittinen ja taloudellinen ympäristö säilyy ailahtelevana, tulevat yritykset olemaan varovaisia investoinneissaan. Viimeaikainen kysely Yhdysvalloista osoittaa, että yhä suurempi osa yrityksistä kommentoi todennäköisesti säilyvänsä odottavalla kannalla ennemmin kuin etenevät investointisuunnitelmien kanssa. Vaikka odotamme varovaista paranemista teollisuuden aktiviteettitasossa, alhaiset investoinnit rajoittavat kasvua. Näemme 50 % todennäköisyyden sille, että kauppasopimus ja tuontitullien purku saadaan aikaan ennen 2020 Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Viime viikko tarjosi positiivisia uutisia Saksan taloudesta. Sekä sijoittajat että yritysjohtajat ovat aiempaa vähemmän pessimistiä näkymien osalta, viennin kasvu on piristymässä ja teollisuustuotanto ei ole yhtä heikolla tasolla kuin odotettiin. Saksan talous vältti teknisen taantuman kolmannella vuosineljänneksellä lähinnä yksityisestä ja julkisesta kysynnästä johtuen. Kuten saksalaiset poliitikot ovat kommentoineet, lähinnä maan teollisuussektori on joutunut kärsimään kauppasodasta, globaalin kasvun hiipumisesta, brexitistä ja autoteollisuuden haasteista. Työttömyys on ennätysalhaisella tasolla ja se tukee palvelusektoria, joka taas muodostaa melkein 70 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Vaikka olemme varovaisen optimistisia Kiinan talouskasvun osalta, talouslukujulkistukset eivät ole kaikki kasvua heijastelevia. Lokakuussa vuosittainen teollisuustuotannon kasvuvauhti, yksityiskulutus ja investoinnit olivat kaikki odotuksia alhaisempia. Nämä saivat aikaan pienoista laskua markkinoilla, mutta myös toiveita siitä, että Kiinan valtio tarjoaa lisää elvytystä tulevaisuudessa.

Yhdysvaltojen vähittäismyynti oli odotuksia vahvempaa lokakuussa, heijastellen kuluttajan vahvaa ostovoimaa matalan työttömyyden, kohtuullisen palkkakehityksen ja matalan inflaation ansiosta. Teollisuuden osalta saatiin vahvistusta odotuksille heikosta kehityksestä, kun Yhdysvaltojen lokakuun teollisuustuotanto putosi odotuksia enemmän, kasvaen heikoiten sitten toukokuun 2018. Tähän vaikutti negatiivisesti heikompi autoteollisuuden tuotanto General Motorsin lakosta johtuen. 

Viimeisin Bank of American Global Fund Manager Survey heijasteli täydellisesti markkinoiden optimismin heräämistä, kun pahimman poliittisen ja taloudellisen lopputuleman todennäköisyys on vähentynyt. Salkunhoitajien keskimääräiset käteispositiot laskivat alhaisimmalle tasolle sitten vuoden 2016, talouskasvuodotukset taas nousivat korkeimmalle tasolle 18 kuukauteen ja osakepainot nousivat korkeimmalle tasolle vuoteen. Optimismin tehdessä tilaa pessimistisistä odotuksista voidaan myös nähdä, että monet hyvät uutiset on jo hinnoiteltu markkinoilla. Siksi pysymme yhä maltillisessa ylipainossa osakkeissa.

Tällä viikolla vuorossa ostopäällikköindeksejä

Tämän viikon tärkein tapahtuma on, kun saamme tietoon marraskuun alustavat Yhdysvaltojen ja euroalueen ostopäällikköindeksit. Yhdysvalloissa ISM teollisuuden ostopäällikköindeksi on ollut alle 50 tason jo jonkin aikaa, kun taas Markitin ylläpitämä ostopäällikköindeksi on viitannut teollisuuden kasvuun supistumisen sijaan. Uskomme, että on hyvä pitää kumpaakin mittaria silmällä, ja koska Markitin indeksi on hieman ISM:n indeksiä optimistisempi, emme usko sen muuttuneen paljon edellisestä kuukaudesta. Euroalueella uskomme pohjan saavutettavan ensi vuoden alussa. Poliittisesta epävarmuudesta johtuen uskomme marraskuun teollisuuden ostopäällikköindeksin säilyvän heikkona 45 pisteen paikkeilla ja palvelusektorin indeksin putoavan hieman.

Edellisten Fedin ja EKP:n kokousten muistiot saattavat antaa meille uutta tietoa siitä, mitkä tekijät hiertävät USA:n ohjauskorkokomiteassa ja siitä, aikooko EKP löysätä aiempia instrumenttikohtaisia ostorajoituksiaan osto-ohjelmaan liittyen.

Uskomme, että taantuman riski on selvästi vähentynyt ja globaalin talouden kasvuvauhdin hiipuminen alkaa olla toistaiseksi ohi. Lisääntynyt osakkeiden houkuttelevuus ja elvyttävä rahapolitiikka tukevat näkemystämme ylipainottaa osakkeita. Kauppaneuvotteluiden vaihtelevat tilanteet ovat kuitenkin riski ja saattavat saada markkinat jälleen hermostumaan. Tämän vuoksi ylipainotamme yhdysvaltalaisia osakkeita ja valtionlainoja.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme