Raportti kertoo, että ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan merkitys on kasvanut, kun Danske Bank pyrkii löytämään parhaiten tuottavat sijoituskohteet esimerkiksi hoitamiinsa rahastoihin. Vuonna 2019 ensimmäisen puolen vuoden aikana pankin salkunhoitajat keskustelivat ESG-teemoista (environmental, social & corporate governance) yhtiöiden kanssa 83 kertaa, kun samaan aikaan edellisvuonna luku oli 59. Teemoilla voi olla vaikutus sijoituskohteena olevien yhtiöiden tuloksentekokykyyn ja siten kykyyn tarjota pankin asiakkaille sijoitustuottoa.

Aktiivinen omistajuus on keskeinen osa Danske Bankin kestävää sijoitustoimintaa ja kykyä saavuttaa houkuttelevia sijoitustuottoja. Se on myös tapamme vaikuttaa myönteisesti yhtiöihin ja koko yhteiskuntaan.

– Vastuullisuuden merkitys asiakkaillemme ja meille sijoittajana kasvaa koko ajan. Yhtiöt ovat myös vastaanottavaisempia näkemyksillemme ja halukkaampia keskustelemaan vastuullisuustyöstään. ESG-näkökulmat ovat tärkeitä, sillä ne voivat vaikuttaa yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokykyyn, toteaa Danske Bankin vastuullisuusasiantuntija Peter Lindström.

Etiikka suurennuslasin alla

Terveydenhuoltoala on yksi esimerkki toimialasta, jolla sijoitustiimimme huomioivat vastuullisuusnäkökulmat. Yksi keskeinen alue keskusteluissa on liiketoiminnan etiikka, sillä heikkoudet tällä alueella voivat aiheuttaa ikäviä seurauksia yhtiöille.

– Olemme nähneet yhtiöitä, joissa on tehty harhaanjohtavaa markkinointia tai jopa lahjontaa. Näihin tapauksiin liittyvät oikeudenkäynnit ovat johtaneet sakkoihin ja tiettyjen tuotteiden myyntikieltoihin. Tällaiset tekijät voivat heikentää tuottojamme, joten meidän on ehdottomasti huomioitava ne arvioidessamme yhtiöitä. Meille on tärkeää, että yhtiöt oppivat näistä tapauksista ja tiukentavat ohjeistuksiaan, jotta vastaavaa ei enää tapahdu, Lindström sanoo.

Kun Danske Bankin salkunhoitajat käyvät keskusteluja yhtiöiden kanssa, haluamme ennen kaikkea, että vastuullisuus on yhtiön toiminnan ytimessä ja sillä on strateginen rooli yhtiön ylimmässä johdossa. Euroopassa näin jo usein onkin, kun taas amerikkalaisissa yhtiöissä vastuullisuus ei vielä suinkaan aina ole nivoutunut yrityksen ylimmän johdon toimintaan.


Danske Bankille aktiivinen omistajuus on tapa hallita riskejä, löytää mahdollisuuksia, maksimoida tuottoja ja saada aikaan positiivista kehitystä. Se on osa vastuullisen sijoittamisen strategiaamme ja myös osa velvollisuuttamme varainhoitajana asiakkaitamme kohtaan. Käymällä tiivistä keskustelua ja äänestämällä yhtiökokouksissa, sijoitustiimit voivat vaikuttaa siihen, miten tiiviisti yhtiöt sisällyttävät vastuullisuuden liiketoimintamalleihinsa, haastaa näkemyksiä, tukea kehitystä ja kasvua.