Viime vuosina osakekurssien nousut ovat jakautuneet epätasaisesti erityyppisten osakkeiden kesken. Globaalit kasvuosakkeet ovat nousseet 65,3 prosenttia kuluneiden viiden vuoden aikana, kun taas globaalit arvo-osakkeet (MSCI World) ovat samassa ajassa saavuttaneet vain 35,8 prosentin kasvun.

– Talouden noususuhdanteessa kasvuyritysten kysyntä on ollut erittäin suurta melkein hinnasta riippumatta, ja se on johtanut sijoittajien laumakäyttäytymiseen, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto kertoo.

Hänen arvionsa mukaan käänne on kuitenkin lähestymässä.

– Historiallisesti kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden suhteet ovat muuttuneet aaltomaisesti. Koska kasvuosakkeita on nyt suosittu pitkän aikaa, olemme mahdollisesti lähestymässä käännekohtaa, jossa sijoittajat alkavat jälleen huomata arvo-osakkeiden mahdollisuudet, Kivipelto toteaa.

Kaksi erilaista osaketyyppiä

Ennen kuin senioristrategi kertoo tarkemmin muutoksen syistä, tarkastellaan kasvun ja arvon käsitteitä, sillä ne heijastelevat osakemarkkinoiden perinteisiä sijoitustyylejä.

Kasvuyritysten tunnusmerkkejä ovat koko osakemarkkinaan verrattuna nopea liikevaihdon ja tuloksen kasvu sekä osakkeiden korkea arvostustaso. Esimerkkejä kasvuyrityksistä ovat digimaailman jätit Facebook ja Alphabet (Google).

Arvoyritykset ovat tavallisesti keskimääräistä halvemmin hinnoiteltuja P/E- ja P/B-luvuilla mitattuna sekä osakkeiden osinkotuotolla mitattuna (katso tietolaatikko). Sijoittajat pääsevät arvoyrityksissä halvemmalla hyötymään yritysten hyvästä kehityksestä.

–  Arvo-osakkeet edustavat usein yrityksiä – tai toimialoja – joihin sijoittajat suhtautuvat kielteisesti, esimerkiksi koska niiden kannattavuus ei ole tarpeeksi hyvä, niillä on huono maine tai sijoittajat epäilevät niiden pitkän aikavälin potentiaalia. Ne ovat usein kypsässä vaiheessa olevia yrityksiä, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet vastatuuleen, mutta jotka tarjoavat houkuttelevia tuottomahdollisuuksia, jos ne pystyvät voittamaan vastoinkäymisensä, Kaisa Kivipelto sanoo.

Keskiössä rahoitusala

Arvo-osakkeita on monilla eri toimialoilla, mutta suosituimpia ovat tällä hetkellä rahoitus- ja autoala. Niiden arvostustaso on nyt historiallisesti katsottuna alhainen, mikä johtuu monista eri syistä. Rahoitusalalla yrityksiä vaivaavat muun muassa matalat korot ja sääntelyn lisääntyminen, kun taas autoalalla päänvaivaa tuottavat päästöskandaali sekä raskaat investoinnit uusien sähköautojen kehittämiseen.

Kaisa Kivipelto pitää tällä hetkellä etenkin rahoitusalaa tiiviisti silmällä.

–  Korkojen nousu voi olla liikkeelle paneva voima, joka osaltaan nostaa pankkeja ja antaa arvoyhtiöille vauhtia laajemminkin. Olemme nähneet siitä merkkejä viime aikoina, mutta muutos kasvusta kohti arvoa voi vahvistua vain, jos rahoitusalan osakkeet eivät menetä vauhtiaan. Se, että jokin on halpaa, ei yksistään riitä. Halvat osakkeet voivat pysyä halpoina pitkään tai halveta vielä lisää, jolloin sijoittajat joutuvat niin sanottuun arvoansaan. Tarvitaan konkreettinen ja pitkäkestoinen liikkeellepanija, ennen kuin muutos voi päästä toden teolla käyntiin, hän muistuttaa.

Merkitys salkun kannalta

Vaikka Kaisa Kivipelto näkeekin arvo-osakkeissa kiinnostavia mahdollisuuksia, hän ei kehota sijoittajia myymään kaikkia kasvuosakkeitaan. Kivipellon mukaan on tärkeää yhdistää salkussaan molempia osaketyyppejä.

–  Riskien hajautuksessa on otettava huomioon muutakin kuin vain alueet ja toimialat. Ainoastaan kasvuosakkeisiin keskittyneet voivat jäädä kehityksestä täysin jälkeen, jos arvo-osakkeet alkavat yhtäkkiä nousta – ja tietysti myös päinvastoin, hän selittää.

Arvo-osakkeisiin voi sijoittaa sekä valikoitujen yksittäisten osakkeiden kautta että arvo-osakkeisiin tai rahoitusalan kaltaisiin arvo-osakkeisiin painottuviin toimialoihin erikoistuneiden rahastojen kautta. Danske Bank ylipainottaa salkuissaan yhä osakkeita ja alipainottaa vastaavasti korkosijoituksia.

Kasvu on loikannut kauas arvosta

Globaalien kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden kumulatiivinen tuotto viimeisten 5 vuoden ajalta. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

 

Lähde: Macrobond, perustuu arvo- ja kasvuosakkeiden MSCI World -indekseihin, kokonaistuotto Yhdysvaltain dollareissa.

Arvo-osakkeiden keskeiset tunnusluvut

 Arvo-osakkeet ovat tavallisesti muita osakemarkkinoiden yrityksiä halvemmin hinnoiteltuja P/E- ja P/B-luvuilla mitattuna sekä osakkeiden osinkotuotolla mitattuna.

  • P/E on lyhenne sanoista price/earnings, ja se kertoo osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhteen.
  • P/E- luku voidaan laskea joko suhteessa historialliseen, esimerkiksi edeltävän vuoden, tulokseen verrattuna tai tulevaisuuden odotettuun, esimerkiksi seuraavien 12 kuukauden, tulokseen verrattuna.
  • P/B-luku kertoo yrityksen osakekurssin suhteen sen omaan pääomaan eli sen, kuinka suuri yrityksen markkina-arvo on suhteessa sen kirjanpitoarvoon.
    Osinkotuotto kertoo osinkojen suuruuden suhteessa yrityksen osakekurssiin. Voidaan laskea joko suhteessa viimeisimpiin osinkoihin tai tulevaisuuden odotettuihin osinkoihin.