Danske Bank keskittyy tuottamaan asiakkailleen houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottoa. Kestävä sijoittaminen on olennainen osa tämän tavoitteen saavuttamista, samalla kun vaikutamme positiivisesti yrityksiin ja yhteiskuntiin, joiden osa olemme.

Kestävyyden tuominen sijoitustoiminnan ytimeen

Ei ole yhtä tapaa integroida vastuullisuusnäkökulmia sijoitustoimintaan. Lähestymistapa on erilainen riippuen sijoitusstrategiasta ja omaisuuslajista. Danske Bankissa sijoitustiimit vastaavat riskejä tai mahdollisuuksia muodostavien ESG-kysymysten huomioimisesta, sillä ne voivat vaikuttaa sijoituksiin ja pankin kykyyn saavuttaa tuottoa asiakkaille. Sisällyttämällä vastuullisuusnäkökulmat sijoitusprosesseihin, sijoitustiimit voivat hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, tarjota arvoa sijoituskohteena oleville yrityksille ja vastata asiakkaiden kysyntään kestävistä sijoituksista.

Rakentamassa pohjaa

Vuonna 2018 aloitimme kestävän sijoittamisen matkan kohti vuoden 2020 tavoitetta, jolloin kaikkien sijoitustiimien on pystyttävä ilmoittamaan, miten ne sisällyttävät ESG:n toimintaansa. Positiivista on, että nykyään 87 prosenttia integroi ESG:n. Enemmistö ei kuitenkaan pidä lähestymistapaansa vahvana ja järjestelmällisenä. Siksi rakentaessamme pohjaa ESG:n integroimiseksi prosesseihin, tuotteisiin ja neuvontaan, keskitymme siihen, että sijoitustiimit voivat käyttää järjestelmällistä ja vahvaa ESG-integraatioprosessia.

Käynnistimme useita hankkeita vuonna 2018, joita kaikkia parannetaan ja laajennetaan tulevina vuosina. Vuonna 2019 olemme jatkaneet aktiivisesti ESG:n integroimista entistä tiiviimmäksi osaksi kaikkea sijoitustoimintaamme. Olemme kehittäneet esimerkiksi työkalun, joka auttaa sijoitustiimejä tunnistamaan ESG-kysymykset, jotka ovat olennaisia kullekin sektorille ja yritykselle. ESG-koulutusohjelma on otettu käyttöön, ja sijoituspäätöksiin käytettävissä olevaa dataa on vahvistettu useilla lähteillä, jotta sijoitustiimeillä on käytössään laadukasta ESG-dataa. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, pohjoismainen ESG-analyytikoiden ja -asiantuntijoiden tiimi on läsnä pohjoismaisilla markkinoilla tukemassa paikallisia sijoitustiimejä.

Vastuun ottaminen ja yrityksiin vaikuttaminen

Sijoittajana pankilla on kyky ja valta vaikuttaa yrityksiin. Kun vastuullisuusnäkökulmat on sisällytetty sijoitusprosessiin, sijoitustiimit voivat ottaa enemmän vastuuta nostamalla esiin ESG-kysymyksiä ja siten myötävaikuttamalla kohdeyritysten muutokseen ja kehittymiseen.
Lue lisää tavastamme tehdä kestävää sijoitustoimintaa, ja miten yhdistämme kestävän kehityksen sijoitusstrategioihin ja omaisuuslajeihin.

Lue lisää:

Sustainable Investment Journey –raportti
Aktiivisen omistajuuden raportti