Oman talouden hallinta ja taloudellinen mielenrauha ovat tärkeä osa jokaisen suomalaisen elämää. Vaikka omaa talouttaan olisi suunnitellut pitkälle etukäteen, voi suunnitelmiin tulla muutoksia yllättävienkin käänteiden kautta. Nyt maailmantaloutta myllertänyt koronavirus on esimerkki yhteiskuntaan kohdistuneesta, täysin poikkeuksellisesta tilanteesta, jonka seurauksia on vaikea arvioida ja ennustaa.

Koronaepidemia vaikuttaa ihmisten arkeen elämän eri osa-alueilla niin välillisesti kuin suoraan. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia terveydestä, mutta viruksen aiheuttamia talousvaikutuksiakaan ei pidä vähätellä. Erityisen hankalassa tilanteessa ovat monet yritykset, jotka kärsivät asiakaskadosta. Yrityksiin kohdistuneet talousongelmat merkitsevät lomautuksia ja konkursseja myös sellaisissa yrityksissä, joiden toiminta on vielä muutama kuukausi sitten näyttänyt vakaalta. Lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat monen perheen arkeen - ja voivat herättää nuorissa sekä lapsissa monia kysymyksiä.

Keskustele nuoren kanssa etukäteen

Nuoret ja lapset eivät välttämättä hahmota koronaviruksen kaltaisten poikkeustilanteiden aiheuttamia talouskriisejä. Tilanne valkenee monelle nuorelle kuitenkin usein viimeistään silloin, kun talouden muutokset näkyvät selvästi perheen arjessa.  Nuori voi ihmetellä menetettyä kesätyöpaikkaa tai vanhempiensa taloudellisen tilanteen muutoksia.

Vanhempien on hyvä keskustella nuoren kanssa etukäteen muutoksista, joita koronaviruksen kaltaiset tilanteet voivat perheen talouteen tuoda. Keskustelun kautta nuori voi kasvattaa omaa talousosaamistaan ja ymmärtää tilannetta kokonaisvaltaisemmin.

Tässä muutamia vinkkejä talouskeskusteluun nuorten kanssa: 

 1. Valmistaudu keskusteluun
  Ennen nuoren kanssa keskustelemista, selvitä oma taloudellinen tilanteesi, riskit (velat) ja oma rahoituspuskurisi. Kuinka monen viikon tai kuukauden menoja vastaava summa sinulla on vararahastossa? 
 2. Laadi taloussuunnitelma
  Tee oma selkeä taloussuunnitelma tuleville kuukausille ja käytä tähän parasta tämän hetkistä arvioitasi tulevasta. 
 3. Konkretiaa keskusteluun
  Käykää nuorten kanssa läpi, mihin perheen rahat kuluvat. Tähän voit käyttää omaa laskelmaasi tai voitte tehdä Zaldo.fi-oppimisympäristön harjoituksen Perheen tulot ja menot. Käykää läpi harjoituksen tulokset, ja mitä ajatuksia harjoitus herätti. 
 4. Kohti kestävää taloutta
  Keskustelkaa siitä, mitkä asiat ovat välttämättömiä, mitkä olisivat mukavia ja mistä voi luopua. 

Kun nuoren kanssa käy läpi perheen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia asioita ja pohtii mahdollisia muutoksia, on nuoren helpompaa hyväksyä ikäviltäkin tuntuvat ratkaisut. Mitä aikaisemmin keskustelu käydään, sitä helpompaa tulevia muutoksia on yleensä käsitellä. Lomamatkan peruuntuminen voi tuntua nuoresta kurjalta, mutta vielä ikävämmältä tilanne tuntuu, jos peruutuksen syytä ei kerrota tai siitä ei keskustella tarkemmin.

Hallitse muutosta

Akuutissa kriisissä tärkeintä on ihmisten terveys, mutta ongelmien pitkittyessä jokaisen vastuulla on alkaa suunnitella myös tulevaisuutta. Tulevaisuutta, joka on juuri sen näköinen kuin millaiseksi sen itse luomme. Talousosaaminen on yksi tärkeimmistä keinoista varautua tulevaisuuteen, ja samalla myös välttämätön osaamisalue henkilökohtaisessa elämässä.

Taloudellinen mielenrauha syntyy silloin, kun oma talous on hallinnassa. Se ei ole sidoksissa rahaan tai omaisuuden määrään.

Kannustamme kaikkia perheitä keskustelemaan omasta taloudestaan ja tulevaisuuden rahankäytöstä myös lasten ja nuorten kanssa.

Ilmaista oppia oman talouden hallintaan

Nuori Yrittäjyys ry ja Danske Bank ovat osana Taloudellinen mielenrauha -hanketta toteuttaneet toiselle asteelle suunnatun Oma talous haltuun -oppimiskokonaisuuden.

Ohjelma on suunnattu toisen asteen oppilaitoksille, mutta sitä voi käyttää maksutta myös muussa etäopetuksessa. Opettaja tai kuka tahansa voi luoda itselleen tunnukset ohjelmaan, joten kokonaisuuden voi ottaa käyttöönsä myös lasten ja nuorten etäopiskelussa. Ohjelma sisältää yhteensä 11 teemaa ja neljä lisäteemaa tehtävineen ja harjoituksineen. Ydinteemat ovat:

Lue lisää Oma talous haltuun -oppimiskokonaisuudesta täältä.

Kirjoittaja on Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntija Turo Numminen, joka on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa Danske Bankin, Nuori Yrittäjyys ry:n sekä Lasten ja nuorten säätiön Oma talous haltuun -hanketta. 

Tietoa Oma talous haltuun -opetusmateriaalista

Toisen asteen opetuksessa käytettävä oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostava opetusohjelma.

Tavoitteena on tukea toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) oppimistavoitteita ja innostaa nuoria huomioimaan omaa rahankäyttöään ja talouden suunnitteluaan aktiivisemmin.

Kokonaisuudessa on yksitoista teemaa ja neljä lisäteemaa. Teemoja ovat esimerkiksi tutustuminen oman rahan hallintaan, taloudellinen vastuu, verotus, lainan ottaminen, riskien arviointi, sijoittamisen perusteet. Opetusohjelman rinnalle on rakennettu testi, joka tarjoaa opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida osaamistasoa.

Opetusohjelma on saatavilla kaikille opettajille ilmaiseksi suomeksi marraskuusta 2019 alkaen ja ruotsiksi alkuvuodesta 2020 alkaen. Ohjelmalla halutaan tarjota ratkaisua tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta.

Tutustu ohjelmaan:
Oma talous haltuun