Koronavirus leviää nyt nopeasti. Menneenä viikonloppuna Italian hallitus nimesi taudin leviämisen kansalliseksi hätätilaksi ja asetti karanteenin 16 miljoonalle ihmiselle Pohjois-Italiassa. Toinen tekijä, joka lisää epävarmuutta, oli OPEC+:n kokouksen epäonnistuminen sovittaessa öljyn tuotantorajoitteista. Venäjä ei suostunut vähentämään tuotantoa tukeakseen öljyn hintaa, jolloin Saudi Arabia leikkasi raakaöljyn hintaa ja nyt sen aikeissa on lisätä tuotantoa. Öljymarkkina oli jo keskellä negatiivista kysyntäshokkia koronaviruksen vuoksia, ja hintasota sai öljyn hinnan nyt romahtamaan. 

Globaalin talouskasvun elpyminen on nyt aiempaa epävarmempaa. Lähdemme siitä, että talouskasvu palaa urilleen myöhemmin tänä vuonna saatuaan tukea valtioilta ja keskuspankeilta, mutta tässä elpymisessä kestää kauemmin kuin alun perin osattiin odottaa, ja talouden aktiviteetti tulee vielä heikentymään ennen kuin näemme paluuta parempaan. Talousluvuissa tullaan siis näkemään notkahdus ja tuloskasvuodotuksia tullaan korjaamaan alaspäin. 

Keskuspankit ja poliittiset päättäjät ovat jo aloittaneet elvytyksen uusilla toimilla. Yhdysvalloissa, Donald Trump allekirjoitti 8,3 miljardin dollarin hätäelvytyspaketin perjantaina. Aiemmin viime viikolla Fed yllättäen leikkasi ohjauskorkoaan 50 korkopisteellä pehmentääkseen koronaviruksen negatiivisia vaikutuksia. Tämä tukee Yhdysvaltojen taloutta ja auttaa myös globaalia taloutta, koska alempi korkotaso ja vähemmän nousupainetta dollariin helpottavat kehittyvien markkinoiden tilannetta. Odotamme Fedin leikkaavan korkoa uudelleen, ja muidenkin keskuspankkien jatkavan samalla linjalla. EKP:n reaktio on kuitenkin epävarmempi ottaen huomioon, että ohjauskorko on jo negatiivinen. Toinen ratkaisu EKP:lle voisi olla lisätä määrällistä elvytystä eli kasvattaa kuukausittaisia valtioiden ja yritysten velkakirjojen ostoja helpottaakseen korkoerojen kehitystä. EKP voi myös käynnistää muita likviditeettitoimia tukeakseen pankkien rahoitusta. 

Viime aikojen tapahtumista johtuen globaalisti valtionlainojen korot ovat laskeneet ennätysalhaisille tasoille. Yhdysvalloissa 10 v. valtionlainan korko laski yhtä alas kuin viimeksi finanssikriisin aikaan, joka toisin sanoen tarkoittaa sitä, että valtionlainojen hinnat ovat nousseet erittäin korkeille tasoille. Tämä kehitys korostaa valtionlainojen roolia hyvin hajautetussa salkussa. Kun osakemarkkina laskee voimakkaasti, pakenevat sijoittajat turvasatamina pidettyihin omaisuusluokkiin, kuten Yhdysvaltojen ja Saksan valtionlainoihin. Tämä saa näiden arvopapereiden korot laskemaan ja hinnat nousemaan, turvaten osittain koko salkun pääomia.

Miten sijoittajan pitäisi siis reagoida tämän kaltaiseen epävarmuuteen? Ensinnäkin on tärkeää, että salkku on hajautettu omien tavoitteiden ja sijoitushorisontin perusteella oikeassa suhteessa osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Sen lisäksi on järkevää pysyä omassa, pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmassa ja välttää hätiköityjä sijoituspäätöksiä päivinä, jolloin markkinat panikoivat. Aktiivisille sijoittajalle markkinoiden epävarmuus voi kuitenkin tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia omaisuusluokkien sisällä. Jopa niiden toimialojen sisällä, jotka saavat eniten osumaa koronaviruksen tai öljynhinnan romahduksen vuoksi, voi löytyä kuitenkin joitakin hyviä sijoitusmahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Markkinoiden laskiessa voimakkaasti voi olla viisasta etsiä korkealaatuisia osakkeita, joilla on vahva tase ja tasainen tuloksentekokyky – sellaiset osakkeet saattavat olla vähän vähemmän alttiita markkinoiden heilunnalle. Yhdysvaltojen osakemarkkinasta löytyy suhteellisen paljon korkealaatuisia osakkeita, ja sen vuoksi pidämme sen ylipainossa. Laatuosakkeita löytyy kaikista toimialoista, mutta etenkin niitä löytyy amerikkalaisten IT-yhtiöiden joukosta. 

Tulevan viikon tapahtumia

Euroalueen talouslukujulkaisut tällä viikolla kertovat lähinnä menneestä taloustilanteesta, kuten tammikuun teollisuustuotanto esimerkiksi, ja ne heijastavat myös aikaa ennen koronaviruksen leviämistä. Luvassa on myös kuluttajanhintaindeksit helmikuulle Kiinasta, Euroopasta ja USA:sta.

Tärkeämpää on nyt kuitenkin seurata sitä, miten laajalle koronavirus leviää Euroopassa ja USA:ssa. Pidämme silmällä uusien tartuntojen kehittymistä ja seuraamme myös sitä, miten Italian karanteenitoimet alkavat tehoamaan. Saudi Arabian ja Venäjän toimet öljymarkkinoilla ovat myös erittäin tärkeä tekijä markkinoille. 

Analyytikoilla ja yrityksillä on täysi työ yrittää arvioida koronaviruksen vaikutuksia yritysten näkymiin, ja koska nyt on jo yli kaksi kuukautta tästä vuosineljänneksestä kulunut, yritykset voivat pian kertoa markkinoille tarkemmin vaikutuksista tuloskehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin.