Heittelehtivät osakemarkkinat saivat miehet myymään sijoituksiaan helmikuussa. Sijoituksiaan myi miehistä noin joka viides eli 19 prosenttia, kun taas naisista pienempi osuus eli 15 prosenttia myi omistuksiaan. Tämän lisäksi miehet luopuivat yhteensä 3 prosentista sijoituksiaan, kun naisilla vastaava luku on 2 prosenttia. 

Vertailu tehtiin rahastosijoituksilla ja varainhoitosopimuksen tehneiden asiakkaiden keskuudessa. Nämä sijoitukset ovat tyypillisesti suoria osakesijoituksia pitkäaikaisempia. Muutokset näissä sijoituksissa kuvaavat siis hyvin sijoittajien mielialaa.

– Aiemmasta tutkimuksesta tiedämme, että naiset ovat keskimäärin kurinalaisempia sijoittajia. Muutokset sijoituksissa synnyttävät aina kustannuksia, ja yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että miesten naisia huonompi sijoitusmenestys näyttäisi selittyvän korkeammilla kaupankäyntikustannuksilla, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo.

Arviomme mukaan pitkällä aikavälillä osakkeet ja osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat edelleen paras sijoituskohde. Pankin arvion mukaan koronaviruksen vaikutus osakemarkkinoihin tulee olemaan väliaikainen ilmiö, mutta lähiaikoina tullaan näkemään voimakasta heiluntaa osakemarkkinoilla ennen kuin koronaviruksen vaikutukset yrityksiin ja talouskasvuun ovat paremmin selvillä.

Wärtsilä naisten suosikkiosake

Vertailimme myös suomalaisasiakkaidemme sijoituksia osakesäästötilillä. Osakesäästötilille on voinut sijoittaa vuoden alusta lähtien.

Helmikuun viimeinen viikko näkyi myös osakesäästötilien kaupoissa, sillä myyntien osuus kaupoista kasvoi merkittävästi. Sekä miesten että naisten tekemistä kaupoista kolmasosa oli euromääräisesti myyntejä, kun koko vuoden aikana myyntejä naisilla on ollut 15 prosenttia ja miehillä 19 prosenttia.

– Osakesäästötili on tuore sijoitusväline, joten moni sijoittaja on muuttanut suunnitelmaansa. Vaikka myyntien määrän osuus kasvoi, myös ostojen määrä nousi. Naisten tekemät ostot lähes kaksinkertaistuivat viikosta 8 viikkoon 9, jolloin osakemarkkinat laskivat paljon.

Miesten ja naisten osakesäästötilien sisällöt eroavat jonkin verran. Naisten suosituimmat osakkeet ovat Wärtsilä, Neste, Sampo, Nokia ja Fortum. Miesten viiden kärki on Nokia, Neste, Wärtsilä, Sampo ja Nordea.

– Suoriin osakkeisiin sijoittaessa on tärkeää hajauttaa sekä eri yhtiöihin että myös ajallisesti. Lähiaikoina osakemarkkinoiden kehitys on epävarmaa, mutta pidemmällä aikavälillä osakkeet ovat tarjonneet parhaan tuottopotentiaalin. Laskumarkkinat tarjoavat myös hyviä ostomahdollisuuksia, mutta silloinkin on tärkeää muistaa sijoittaa osakemarkkinoille vain kärsivällistä rahaa, muistuttaa Kivipelto.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme