Oikean tiedon saaminen, ja miten Danske Bank pystyy auttamaan yrittäjää. Siihen kiteytyy se, mitä useimmat yritysasiakkaamme tällä hetkellä haluavat saada selville. Koostimme tähän artikkeliin PK-yritysten rahoitukseen erikoistuneen yritysasiantuntijamme Lasse Huokunan hyödylliset vinkit.

– Kehen ja minne olen yhteydessä, ja miten asioita pitäisi hoitaa eteenpäin – miten minun tulee toimia, jotta saan asiat hoidettua, Huokuna kiteyttää viime päivien avainkysymykset.

Mitkä ovat yrittäjien yleisimmät huolet juuri nyt?

Miten selvitä laskuista ja palkanmaksusta, kun oma myynti pysähtyy? Yleinen huoli liiketoiminnan jatkosta sisältyy likimain jokaiseen yhteydenottopyyntöön.

– Huolta on työntekijöiden ja omasta puolesta. Voi sanoa, että kollektiivista huolta siitä, miten tästä selvitään ja miten laskut saa maksettua, sanoo Huokuna.

Rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä kiinnostusta on erityisesti siihen, millä tavalla pankki pystyy auttamaan yrittäjää. Yritysten tilanteet ja kysymysten konkreettisuus vaihtelevat.

– Yritysten kanssa keskustellaan hyvin laajasti tilanteesta. Pienemmillä yrityksillä kysymykset ovat myös hyvin konkreettisia lähtien esimerkiksi laskujen eräpäivän siirtämisestä ja lainojen maksuvapaista. Myös joillain isommilla yrityksillä työt ovat saattaneet seisahtua kokonaan, eikä tämä tilanne koske vain yksinyrittäjiä. Joka tapauksessa huoli on suuri ja tarve kiireellisille ratkaisuille akuutti, yrityksen koosta huolimatta, Huokuna sanoo.

Miten Danske Bank voi auttaa minua?

Tällä hetkellä pyrimme vahvasti katsomaan nykyisiä lainoja ja tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan joustoja esimerkiksi lyhennysvapaan muodossa.

– Katsotaan järjestelymahdollisuudet lähtökohtaisesti nykyisten vastuiden kautta. Sen lisäksi voidaan katsoa lisälainan mahdollisuus. Esimerkiksi luotollinen tili tai velkakirjalaina, joilla yritys selviää pahimman yli.

Lyhennysvapaat ovat tyypillisesti hyvä apu tilanteeseen, jossa yrityksen kiinteitä kuluja pitää saada pienennettyä. Lainojen lyhennysvapaiden ja maksuohjelmien muutosten lisäksi olemme pyrkineet tarjoamaan myös muita joustotoimenpiteitä, koska akuuttiin kassavajeeseen nämä joustot eivät auta.

– Mikäli ei ole nykyisiä vastuita, mille voisi hakea maksuvapaata joustoa, voimme katsoa tapauskohtaisen harkinnan mukaan, pystymmekö tarjoamaan lainaa tai limiittiä esimerkiksi Finnveran kanssa yhteistyössä.

Pyrimme katsomaan kaikissa eri tilanteissa kokonaisuuksia inhimillisesti. On hyvä ymmärtää, että emme kuitenkaan kaikissa tilanteissa pysty tarjoamaan suoraa tukea kaikille yritykselle. Huokuna kannustaakin yrittäjiä selvittämään joustomahdollisuuksia pankin lisäksi myös yrityksen sidosryhmiltä.

– Yrittäjä voi hakea joustavuutta ja tukea sekä henkilökohtaiseen että yrityksen talouteen. Danske Bank pyrkii auttamaan kykynsä rajoissa, tilanne kuitenkin elää jatkuvasti niin valtion kuin pankkienkin osalta, Huokuna sanoo.

Miten minun pitäisi toimia?

– Mikäli yritys tarvitsee joustoa lainoille selvitäkseen tilanteesta, kannattaa olla yhteydessä pankkiin niin pian kuin mahdollista, Huokuna linjaa. 

Finnvera on puolestaan ilmoittanut, että yritykselle voidaan tehdä 6 kuukauden lyhennysvapaa ilman erillistä Finnveran lupaa, jos vastuun määrä on alle 300 000 euroa. Finnvera perii muutoksesta vain 50 euron toimitusmaksun. Suuremmissa tapauksissa tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos yrityksellä on Finnveran lainoja, ja tilanne kysyy suurempaa järjestelyä, on suositeltavaa olla yhteydessä suoraan Finnveraan.

Yrittäjän kannattaa nyt olla aktiivinen ja avata keskusteluyhteys eri tahojen kanssa. Tällöin yritys pystyy keskustelemaan kiinteistä kuluista, joihin pystyy vaikuttamaan.

– Nämä asiat ovat sellaisia, että kannattaa vain avata keskusteluyhteys joka suuntaan, jotta yrittäjä saa järjesteltyä oman tilanteensa mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti parhaalla tavalla.

PK-yrittäjän muistilista – kolme ohjetta poikkeustilanteeseen

1. Arvioi, mikä vaikutus nykytilanteella on yrityksellesi ja sinulle

– Yrittäjällä itsellään pitää olla suurin piirtein selvillä, mitä hän tarvitsee – tarvitseeko yritys lisää rahaa, vai auttavatko kevennykset yrityksen nykyisiin menoihin?

2. Ota aktiivisesti yhteyttä kaikkiin mahdollisiin osapuoliin

– Yrityksen kannattaa avata vuoropuhelu pankin, vuokranantajan ja muiden tahojen kanssa, keiden kautta kulurakennetta voi keventää, ja siten vahvistaa yrityksen elinvoimaisuutta. Verotoimisto on luvannut helpotuksia maksujärjestelyiden ehtoihin ja viivästyskorkoon. Joustoa on luvattu myös ennakkoperintäverojen ja työnantajamaksujen osalta.

3. Pysy tyynenä tilanteesta huolimatta

– Rauhallisuus ja kyky odottaa ovat nyt valttia. Kaikkialla ollaan hetkellisessä ruuhkapiikissä ja useat tiedustelut samasta asiasta hidastavat entisestään tilannetta. Meiltä kyllä ollaan mahdollisimman pikaisesti yhteydessä, ja yrittäjän asiat pyritään järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koronavirus ja yrityksen pankkiasiat

Koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi Danske Bank tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja asiakkaillemme.

Lue lisää